News
Ilość newsów: 137
2007-01-31
Urzędnik Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialny za leki prawdopodobnie straci stanowisko. Prokurator oskarżył go o poświadczenie nieprawdy w dokumentach
Zobacz więcej >
2007-01-31
Dynamicznie rozwijający się rynek leków biotechnologicznych (biotech drugs) stanowi istotną szansę poprawy sytuacji zdrowotnej w krajach europejskich.
Zobacz więcej >
2007-01-31
Polfa Warszawa ma nowy plan na ten rok, który uwzględnia uwagi Polskiego Holdingu Farmaceutycznego.
Zobacz więcej >
2007-01-30
Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace nad listą leków refundowanych, czyli tych, do których dopłaca państwo. To od niej zależy, którymi lekami będziemy się leczyć i ile zapłacimy za nie w aptece.
Zobacz więcej >
2007-01-29
Do afery z corhydronem być może nigdy by nie doszło, gdyby w Polsce istniała profesjonalna inspekcja tropiąca niepożądane działania leków. Ale latem zeszłego roku Ministerstwo Zdrowia doszło do wniosku, że całą inspekcję tworzyć będzie... jeden urzędnik nadzorujący kilkaset potężnych firm farmaceutycznych.
Zobacz więcej >
2007-01-29
W ślady Pfizera, redukującego personel o 10 proc., mogą pójść pozostałe innowacyjne koncerny. Światowy rynek leków szturmem zdobywają bowiem generyki, a oryginalnych preparatów jest coraz mniej
Zobacz więcej >
2007-01-29
Ponad 1300 leków, produkowanych przez polskie firmy farmaceutyczne i sprzedawanych w aptekach, zostało wprowadzonych na rynek niezgodnie z prawem - uznała Najwyższa Izba Kontroli.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Zarządy Polf: Warszawa, Tarchomin i Pabianice oraz działające w tych spółkach związki zawodowe, chcą opracować własny plan konsolidacji przedsiębiorstw – dowiedział się „Parkiet”. Ma być alternatywą dla pomysłów rządowych, które realizuje Polski Holding Farmaceutyczny – powołany w 2004 r. właśnie w celu połączenia państwowych producentów leków. PHF kontroluje po 80 proc. akcji każdej z Polf.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Ponad tysiąc trzysta leków zostało w Polsce zarejestrowanych niezgodnie z przepisami - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. - Możemy na tym stracić miliardy złotych - przyznają urzędnicy „Rzeczpospolita“ dotarła do raportu NIK, który za kilka dni trafi do posłów. Jest gotowy od kilku tygodni, jednak trzymany był w głębokiej tajemnicy, a jego treścią interesował się nawet premier.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Rejestrowanie leków bez pełnej dokumentacji było naruszeniem prawa ze strony urzędników i nadzorujących ich ministrów - orzekła Najwyższa Izba Kontroli. Nigdy nie mieliśmy co do tego wątpliwości - „Rzeczpospolita“ pisała o problemie leków-duchów już cztery lata temu, przestrzegając przed konsekwencjami decyzji, jaką podjął eseldowski wiceminister zdrowia Aleksander Nauman. Było to nie tylko przymknięcie oka na fałszerstwo dokumentacji przez polskich producentów leków, ale wręcz współudział w tym procederze. Urzędnicy przygotowujący rejestr leków, który później stał się częścią traktatu akcesyjnego, wiedzieli, że wpisują na tę listę również takie preparaty, nad którymi firmy farmaceutyczne nawet nie zaczęły pracować.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Inspektorzy NIK mają poważne zastrzeżenia: dorejestracji leków, decydowania, które będą współfinansowane przez państwo, a nawet do tego, jak pieniądze na medykamenty wydawał NFZ.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Połączenie dobrej jakości produktu z niewygórowaną ceną jest rzadkością. Ta sama prawidłowość dotyczy rynku farmaceutyków. Polfa Warszawa SA jest polskim wytwórcą leków o wieloletniej tradycji, jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w kraju. Pomimo konieczności rywalizowania z obecnymi na rynku zagranicznymi koncernami, warszawska Polfa pozostaje wierna zasadzie produkcji leków najwyższej jakości, dostępnych dla każdego.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Na 2,5 mln euro Jelfa wycenia straty po aferze z corhydronem. Spółka pokryje jeszcze koszty wycofania leku z rynku, ale tylko jednej partii. Do końca tygodnia Główny Inspektor Farmaceutyczny musi przygotować zbiorcze zestawienie w sprawie zwrotów wycofanego z rynku corhydronu - zapowiada Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Dowolność rządu w tworzeniu list leków refundowanych może kosztować budżet państwa krocie. Poszkodowane firmy grożą sądami. Branża farmaceutyczna mówi "dość" zasadom tworzenia przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) list leków refundowanych i ustalania ich cen. Część firm farmaceutycznych rozważa skierowanie do sądów pozwów o wielomilionowe odszkodowania za straty poniesione dowolnymi decyzjami kolejnych ministrów zdrowia.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Ministerstwa i urzędy centralne przy tworzeniu projektów ustaw coraz częściej korzystają z pomocy renomowanych kancelarii prawnych. Godzina pracy prawnika w takiej kancelarii kosztuje 200 euro. Czy musimy utrzymywać wieloosobowe departamenty prawne w urzędach, skoro pomocy prawnej i tak szukają one na wolnym rynku? Jak wynika z raportu NIK, ministerstwa i urzędy centralne zleciły ponad 6,2 tys. usług określonych jako doradcze i eksperckie, wydając na ten cel 76,5 mln zł z budżetu państwa. Z każdym rokiem wartość tych usług wzrasta, tak jak i konkurencja na tym rynku. Poszczególne ministerstwa niechętnie udzielają informacji o współpracy w zakresie zlecania ekspertyz zewnętrznym kancelariom prawnym.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Brak ofiar „zabójczego Corhydronu“, zrujnowana reputacja Jelfy, absurdalne wstrzymania i decyzje administracji, koszty idące w miliony, za które i tak zapłaci podatnik, panika na rynku - takie są owoce afery corhydronowej. 8listopada media ujawniły, że w jednej fiolce Corhydronu znaleziono substancję, której nie powinno tam być. Do dziś, mimo przebadania setek fiolek leku z różnych serii, tylko w jednej wykryto substancję - chlorek suksametoniowy - używaną podczas niektórych zabiegów chirurgicznych. Podanie jej niezgodne z przeznaczeniem mogło stanowić zagrożenie dla życia.
Zobacz więcej >
2007-01-26
Bycie pracodawcą, kiedy należy się do światowego koncernu, wydaje się proste. Jednak jest to bardziej złożona kwestia, a cała tajemnica tkwi w ludziach, którzy pracują w firmie - twierdzi Grzegorz Fiutkowski, Dyrektor Wyeth Sp. z o.o.
Zobacz więcej >
2007-01-25
W Polsce nie będzie sprzedaży wysyłkowej leków - zadecydowali wczoraj posłowie. To wielkie zwycięstwo Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Zobacz więcej >
2007-01-24
Producenci leków walczą z czasem, aby dostosować dokumentację specyfików do unijnych norm. Najtwardszy orzech do zgryzienia mają firmy wytwarzające leki ziołowe. Ciągle nie wiedzą, do kiedy i jakie produkty muszą przerejestrować
Zobacz więcej >
2007-01-24
Dyrektywa 2005/28/WE, ustalająca zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, jak również wymogi ich wytwarzania oraz importu, stanowi wraz z dyrektywą 2001/20/WE dotyczą wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, harmonizujące proces prowadzenia badań klinicznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, stanowią filar wspólnotowego dorobku prawnego w zakresie prowadzenia badań klinicznych.
Zobacz więcej >
2007-01-24
Producenci leków generycznych spodziewają się wzrostu przychodów dzięki refundacji. Ciężki rok zapowiada się dla firmy Janssen Cilag. Ministerstwo Zdrowia zakończyło konsultacje społeczne nowych list refundacyjnych. Chociaż ostateczna wersja wykazu nie jest jeszcze znana, to producenci leków już wyciągnęli wniosek końcowy: kto nie tnie cen, nie ma szans na refundację. Kto je obetnie, musi się liczyć ze spadkiem przychodów.
Zobacz więcej >
2007-01-24
Ostatnie orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie tylko zmieni sposób, w jaki podejmowane są decyzje dotyczące refundacji leków, lecz także może zmusić Skarb Państwa do wypłaty wielomilionowych odszkodowań - twierdzi aplikant radcowski z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Zobacz więcej >
2007-01-24
Samorząd aptekarski chciał zobligować właścicieli aptek do pobierania maksymalnych cen za leki refundowane, czym dopuścił się praktyk ograniczających konkurencję - orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zobacz więcej >
2007-01-24
Farmaceutom wolno sprzedawać leki ryczałtowe po cenach niższych niż ustalone przez Ministerstwo Zdrowia. Samorząd aptekarski nie może im nakazywać pobierania maksymalnych stawek
Zobacz więcej >
2007-01-24
Jaką ochronę gwarantują uczestnikom badania klinicznego przepisy obowiązującego prawa, a jaką ochronę powinny gwarantować? Zgodnie z artykułem 2 pkt "i" dyrektywy 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. "uczestnikiem badania klinicznego jest osoba, która bierze udział w badaniu klinicznym, przyjmując dany produkt leczniczy lub znajdując się w grupie kontrolnej"1. Osoba ta musi wyrazić świadomą zgodę na wzięcie udziału w badaniu klinicznym, podjętą dobrowolnie, po otrzymaniu odpowiednich informacji dotyczących charakteru, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym.
Zobacz więcej >
2007-01-24
Rozpoczęcie badania klinicznego, a instytucja "zgody domniemanej" - problemy prawne Zgodnie z dyrektywą 2001/20 /EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wdrożenia zasad dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, właściwy organ państwa członkowskiego został zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego nie później niż w terminie 60 dni od jego złożenia.
Zobacz więcej >
2007-01-23
Dzięki zmianom na listach refundacyjnych budżet ma zaoszczędzić prawie 500 mln zł, z których później sfinansuje nowoczesne leki. Dla klienta apteki zmiany te mogą być bolesne.
Zobacz więcej >
2007-01-23
Całkowity rynek farmaceutyczny w Polsce wzrósł w okresie styczeń-grudzień 2006 roku o 4,2% r/r do 14,8 mld zł w cenach producenta netto.
Zobacz więcej >
2007-01-23
Po opublikowaniu na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia projektu nowej listy leków refundowanych kilkadziesiąt firm farmaceutycznych natychmiast zaproponowało obniżenie cen swoich specyfików. Ministerstwo ogłosiło dwa tygodnie temu nową listę leków refundowanych wraz z cennikiem, by wszyscy zainteresowani mogli się z nią zapoznać i sprawdzić, jak zmienią się urzędowe ceny lekarstw od połowy lutego. Dla firm farmaceutycznych lista to kluczowa sprawa: jeśli ich lek będzie droższy niż konkurencji, to bardzo prawdopodobne, że pacjenci przestaną go kupować.
Zobacz więcej >
2007-01-23
W naszym województwie i tak zgłasza się najwięcej działań niepożądanych. Ok. 300 rocznie. W porównaniu do zgłoszeń z innych regionów kraju, to dużo. Jeśli jednak spojrzeć na inne kraje, to o wiele za mało. W Anglii zgłaszanych jest ok. 30 tys. takich zdarzeń rocznie -mówi dr Woroń. Przyczyny występowania działań niepożądanych mogą być bardzo różne.
Zobacz więcej >
2007-01-23
Już dwa miesiące temu zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia zprośbą owydanie zgody nasprowadzenie medykamentu z zagranicy -mówi jej kierownik dr Romuald Goraj. -Nadal czekamy nadostawę ponad100 ampułek preparatu. Hurtownie farmaceutyczne także nie mają zapasów.
Zobacz więcej >
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęściej czytane

13.03
2023
RADYKALNE ZMIANY W SPRZEDAŻY SUPLEMENTÓW
02.03
2023
Odważna decyzja giganta farmaceutycznego. Insulina w końcu będzie tańsza
22.12
2022
Covid uderza w Chiny. Scenariusze są druzgocące i groźne dla świata
05.12
2022
NOWY SUPERURZĄD FARMACEUTYCZNY
01.12
2022
FIRMY FARMACEUTYCZNE TEŻ JUŻ ZACISKAJĄ PASA