Artykuły
Zobacz więcej
Planowane zmiany we wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Autor: KINGA KRENT
14 marca 2023
Dnia 9 marca 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Autor: Paulina Kieszkowska-Knapik, , AdwokatAdwokat
25 listopada 2022
W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie („Rozporządzenie”). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Przedstawiamy zwięzłe podsumowanie najważniejszych zmian.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Projektowane zmiany w gospodarce finansowej NFZ oraz nowe zadania NFZ
Autor: Paulina Kieszkowska-Knapik, , AdwokatAdwokat
18 listopada 2022
Do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu: UD 447). W Projekcie przewidziano m.in. istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Według Projektu NFZ zobowiązany będzie m.in. finansować koszty zadań, które dotychczas finansowane były z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa. NFZ z własnej kieszeni ma również pokryć koszty nabycia szczepionek służących do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz produktów leczniczych wykorzystywanych w programach polityki zdrowotnej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Nowelizacja Prawa farmaceutycznego
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
3 listopada 2022
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Zaproponowane w nim rozwiązania mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie branży farmaceutycznej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowy dział kontroli w GIF
Autor: KINGA KRENT
5 września 2022
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz.U. 2022 poz. 1795) od dnia 1 września 2022 r. w strukturach GIF ma powstać Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany w zakresie kontroli jakościowej nowych produktów leczniczych
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
30 sierpnia 2022
Z dniem 2 września 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ustawa wprowadza nowe przepisy dotyczące kontroli jakościowej produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terytorium Polski.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany klasyfikacji produktów nieprzeznaczonych do użytku medycznego
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
22 sierpnia 2022
Komisja Europejska opublikowała 11 sierpnia br. projekt rozporządzenia wykonawczego (1) zmieniającego zasady klasyfikacji określonych kategorii produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego, do których stosuje się przepisy MDR (2) (Medical Devices Regulation). W przypadku przyjęcia propozycji Komisji rozszerzeniu ulegną obowiązki producentów tych produktów stosowanych w branży kosmetycznej i medycyny estetycznej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Rozporządzenie ws. reklamy wyrobów medycznych – konsultacje publiczne
Autor: Ewa Rutkowska, , adw. adw.
3 sierpnia 2022
28 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano długo wyczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych („Projekt”). Do końca sierpnia br. trwają konsultacje publiczne Projektu.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia ws. reklamy produktów leczniczych
Autor: Ewa Rutkowska, , adw. adw.
27 lipca 2022
25 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych („Rozporządzenie”). Przygotowując się do zmian prosimy pamiętać, że rozporządzenie wejdzie w życie za 6 miesięcy (tj. 26 stycznia 2023 r.), oraz że następnie czeka nas dodatkowy 12-miesięczny okres przejściowy obejmujący reklamy, które nie spełniają nowych wymagań i których rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Niezależnie od faktu, że Rozporządzenie na etapie prac legislacyjnych było omawiane w dwóch alertach, poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
URPL: ważna informacja dot. stosowania dwutlenku tytanu w produktach leczniczych
Autor: KINGA KRENT
25 lipca 2022
W informacji Prezesa Urzędu z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sposobu dwutlenku tytanu (TiO2) (E171) w produktach leczniczych, wskazano iż na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) opublikowano zaktualizowaną listę pytań i odpowiedzi z zakresu jakości, część 2 (Quality of medicines questions and answers: Part 2) zawierającą dodatkowe informacje dotyczące stosowania dwutlenku tytanu w produktach leczniczych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Ministerstwo Zdrowia zwiększy kontrolę nad działaniami GIF?
Autor: KINGA KRENT
25 lipca 2022
Dnia 19 lipca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Planowane zmiany w rozporządzeniu dot. recept
Autor: KINGA KRENT
13 lipca 2022
Dnia 6 lipca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. opłat dotyczących wyrobów medycznych
Autor: KINGA KRENT
10 czerwca 2022
Dnia 8 czerwca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych. Projektowane przepisy stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 73 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Projekt rozporządzenia określa wysokość opłat, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowe uprawnienia aptek w zakresie dystrybucji leków, wyrobów medycznych i śsspż z asortymentu rezerw strategicznych
Autor: KINGA KRENT
6 czerwca 2022
Dnia 1 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Projekt rozporządzenia MZ ws. kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów
Autor: KINGA KRENT
12 maja 2022
Dnia 5 maja 2022 r. opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
UOKIK wszczął postępowanie ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko osobie zarządzającej firmą sprzedającą suplementy diety
Autor: KINGA KRENT
22 kwietnia 2022
Prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce Natural Pharmaceuticals postępowanie, w którym postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne ws. zmiany rozporządzenia kosmetycznego
Autor: KINGA KRENT
22 kwietnia 2022
Rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych (WE) nr 1223/2009 (rozporządzenie kosmetyczne) jest podstawowym aktem prawnym, regulującym wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu i ich dystrybucję na terenie Unii Europejskiej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Ustawa o wyrobach medycznych czeka na podpis Prezydenta – co z powiadomieniami i zgłoszeniami?
Autor: Roksana Strubel
12 kwietnia 2022
Zakończyły się prace w Parlamencie nad projektem nowej ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa została teraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Nowy akt prawny ma wejść w życie 26 maja 2022 r., wtedy również utraci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Czy jednak branża wyrobów medycznych może na stałe pożegnać się z dotychczasowymi regułami?
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Planowane zmiany dot. reklamy produktów leczniczych
Autor: KINGA KRENT
11 kwietnia 2022
Dnia 8 kwietnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie kilku zmian, szczególnie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących reklamę produktów leczniczych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Planowane zmiany dot. monitoringu środków ochrony osobistej wykorzystywanych w podmiotach leczniczych
Autor: KINGA KRENT
5 kwietnia 2022
Dnia 1 kwietnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
Zobacz więcej >
1 2 3 18
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęściej czytane

14.03
2023
Planowane zmiany we wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
25.11
2022
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
18.11
2022
ALERT PRAWNY: Projektowane zmiany w gospodarce finansowej NFZ oraz nowe zadania NFZ
03.11
2022
ALERT PRAWNY: Nowelizacja Prawa farmaceutycznego