Artykuły
Zobacz więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. opłat dotyczących wyrobów medycznych
Autor: KINGA KRENT
10 czerwca 2022
Dnia 8 czerwca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych. Projektowane przepisy stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 73 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Projekt rozporządzenia określa wysokość opłat, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowe uprawnienia aptek w zakresie dystrybucji leków, wyrobów medycznych i śsspż z asortymentu rezerw strategicznych
Autor: KINGA KRENT
6 czerwca 2022
Dnia 1 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Projekt rozporządzenia MZ ws. kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów
Autor: KINGA KRENT
12 maja 2022
Dnia 5 maja 2022 r. opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
UOKIK wszczął postępowanie ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko osobie zarządzającej firmą sprzedającą suplementy diety
Autor: KINGA KRENT
22 kwietnia 2022
Prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce Natural Pharmaceuticals postępowanie, w którym postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne ws. zmiany rozporządzenia kosmetycznego
Autor: KINGA KRENT
22 kwietnia 2022
Rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych (WE) nr 1223/2009 (rozporządzenie kosmetyczne) jest podstawowym aktem prawnym, regulującym wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu i ich dystrybucję na terenie Unii Europejskiej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Ustawa o wyrobach medycznych czeka na podpis Prezydenta – co z powiadomieniami i zgłoszeniami?
Autor: Roksana Strubel
12 kwietnia 2022
Zakończyły się prace w Parlamencie nad projektem nowej ustawy o wyrobach medycznych. Ustawa została teraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Nowy akt prawny ma wejść w życie 26 maja 2022 r., wtedy również utraci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Czy jednak branża wyrobów medycznych może na stałe pożegnać się z dotychczasowymi regułami?
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Planowane zmiany dot. reklamy produktów leczniczych
Autor: KINGA KRENT
11 kwietnia 2022
Dnia 8 kwietnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie kilku zmian, szczególnie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących reklamę produktów leczniczych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Planowane zmiany dot. monitoringu środków ochrony osobistej wykorzystywanych w podmiotach leczniczych
Autor: KINGA KRENT
5 kwietnia 2022
Dnia 1 kwietnia 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
URPL: Prowadzenie badań klinicznych a sytuacja na Ukrainie
Autor: KINGA KRENT
5 kwietnia 2022
Dnia 31 marca 2022 r. na stronie URPL opublikowano komunikat Prezesa Urzędu ws. wpływu sytuacji na Ukrainie na prowadzenie badań klinicznych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Co się dzieje z projektem nowej ustawy o wyrobach medycznych – czyli czego branża wyrobów medycznych może spodziewać się w najbliższym czasie?
Autor: Roksana Strubel
31 marca 2022
Prace w Parlamencie nad projektem nowej ustawy o wyrobach medycznych cały czas trwają. Odbyły się już wymagane trzy czytania na posiedzeniu Sejmu, a obecnie projekt wrócił z Senatu z powrotem do Sejmu. Kiedy więc można spodziewać się, że nowa ustawa stanie się obowiązującym prawem? O tym i o założeniach nowego prawa wyrobów medycznych krótko w poniższym tekście.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
URPL: Ważna informacja ws. opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC
Autor: KINGA KRENT
29 marca 2022
Na stronie internetowej URPL opublikowano informację Prezesa Urzędu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu, w przypadku zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC, produkt leczniczy powinien być wydawany pacjentowi zgodnie z kategorią dostępności wskazaną na opakowaniu produktu leczniczego.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
URPL: Informacja ws. udostępniania ukraińskojęzycznych i/lub rosyjskojęzycznych wersji ulotek dla pacjentów
Autor: KINGA KRENT
29 marca 2022
Na stronie URPL opublikowano informację Prezesa Urzędu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udostępniania przez podmioty odpowiedzialne ukraińskojęzycznych i/lub rosyjskojęzycznych wersji ulotek dla pacjentów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany prawne istotne dla funkcjonowania aptek
Autor: Jakub Misiak, , AdwokatAdwokat
4 lutego 2022
W poniższym alercie omawiamy kilka kluczowych projektów oraz wydanych już aktów prawnych, które wpłyną istotnie m.in. na rynek apteczny. W zakresie aptek, proponowane zmiany są szerokie i dotyczą tak personelu, zakresu usług, jak i produktów oferowanych w tych placówkach.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Czy suplementy diety będą miały zerową stawkę VAT?
Autor: KINGA KRENT
2 lutego 2022
Dnia 13 stycznia 2022 r. została uchwalona Tarcza Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Nowelizacja ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 196) zakłada m.in. obniżkę VAT na niektóre kategorie produktów, znajdujące się w obrocie w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
Autor: KINGA KRENT
31 stycznia 2022
Dnia 21 stycznia 2022 r. opublikowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Jakie badania będzie wykonywał farmaceuta?
Autor: KINGA KRENT
31 stycznia 2022
Dnia 27 stycznia 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
EFSA: Nowy projekt wytycznych dot. ustalania i stosowania górnych tolerowanych poziomów spożycia (UL) witamin i składników mineralnych
Autor: KINGA KRENT
28 stycznia 2022
Panel NDA EFSA zatwierdził projekt wytycznych dotyczących ustalania i stosowania górnych tolerowanych poziomów spożycia (UL) witamin i niezbędnych minerałów z 2021 r.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Projekt rozporządzenie MZ ws. podstawowych warunków prowadzenia apteki
Autor: KINGA KRENT
28 stycznia 2022
Projekt rozporządzenia doprecyzowuje wymagania stawiane podmiotom prowadzącym apteki oraz aktualizuje je w sposób zapewniający zgodność projektowanych regulacji z obowiązującymi przepisami rangi ustawowej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
EUDAMED
Autor: Kancelaria KONDRAT I PARTNERZY
25 stycznia 2022
Obecnie zostały uruchomione 3 z 6 modułów systemu EUDAMED. Dla branży wyrobów medycznych ważny jest moduł rejestracji podmiotów gospodarczych oraz moduł rejestracji wyrobów i baza danych UDI. Pomimo, że moduły te funkcjonują jeszcze na zasadach fakultatywnych, do bazy danych podmiotów gospodarczych zgłosiło się już ponad 11 000 producentów i ponad 3000 importerów, zaś w bazie wyrobów medycznych znajduje się już ponad 33 000 produktów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowa wersja projektu ustawy o badaniach klinicznych
Autor: KINGA KRENT
21 stycznia 2022
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Wprowadzenie nowych przepisów o badaniach klinicznych podyktowane jest m.in. koniecznością dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia unijnego 536/2014.
Zobacz więcej >
1 2 3 17
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęściej czytane

12.04
2022
Ustawa o wyrobach medycznych czeka na podpis Prezydenta – co z powiadomieniami i zgłoszeniami?
11.04
2022
Planowane zmiany dot. reklamy produktów leczniczych
02.02
2022
Czy suplementy diety będą miały zerową stawkę VAT?
28.01
2022
EFSA: Nowy projekt wytycznych dot. ustalania i stosowania górnych tolerowanych poziomów spożycia (UL) witamin i składników mineralnych
18.01
2022
Ważny projekt MZ: Jakie substancje zostaną zakazane w produkcji suplementów diety?