ALERT PRAWNY: Projektowane zmiany w gospodarce finansowej NFZ oraz nowe zadania NFZ
Do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu: UD 447). W Projekcie przewidziano m.in. istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Według Projektu NFZ zobowiązany będzie m.in. finansować koszty zadań, które dotychczas finansowane były z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa. NFZ z własnej kieszeni ma również pokryć koszty nabycia szczepionek służących do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz produktów leczniczych wykorzystywanych w programach polityki zdrowotnej.
Widzisz tylko część artykułu, jeżeli chcesz zobaczyc cały zaloguj się.
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęściej czytane

14.03
2023
Planowane zmiany we wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
25.11
2022
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
18.11
2022
ALERT PRAWNY: Projektowane zmiany w gospodarce finansowej NFZ oraz nowe zadania NFZ
03.11
2022
ALERT PRAWNY: Nowelizacja Prawa farmaceutycznego