Artykuły
Zobacz więcej
Zdobądź unikatowe doświadczenie podczas prestiżowej Akademii Liderów Ochrony Zdrowia!
9 lipca 2024
Akademia Liderów Ochrony Zdrowia to 4-miesięczny, bezpłatny program rozwojowo – edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów, którzy aspirują do kluczowych stanowisk w ochronie zdrowia. Jest to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora prywatnego i instytucji publicznych.  
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiana stanowiska GIF dot. przechowywania próbek leków w hurtowni farmaceutycznej
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
19 czerwca 2024
Główny Inspektor Farmaceutyczny w decyzji wydanej w odpowiedzi na wniosek o interpretację indywidualną dopuścił możliwość przechowywania bezpłatnych próbek reklamowych produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej, po spełnieniu przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię określonych warunków.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY – Dyżury apteczne w 2024 roku
21 marca 2024
Rok 2024 jest rokiem zmian w dyżurowaniu aptek, co należy wiedzieć w związku z wprowadzonymi nowościami?
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych IVD
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
15 lutego 2024
Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian unijnych przepisów dotyczących wyrobów medycznych („MD”) oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro („IVD”). Projekt przewiduje m.in. wydłużenie okresów przejściowych dla IVD, przyspieszenie obowiązkowego stosowania niektórych modułów bazy EUDAMED oraz nowe obowiązki dla producentów MD i IVD zagrożonych brakiem dostępności („Wniosek”).
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Import docelowy i interwencyjny sposobem na braki leków
7 lutego 2024
Czym jest import docelowy i interwencyjny? Czy te procedury są niezbędne dla polskich pacjentów? Czy bez realizacji tych procedur polscy pacjenci byliby bezpieczni?
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
X edycja Liderów Ochrony Zdrowia oficjalnie zakończona!
30 listopada 2023
23 listopada 2023 w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się Finał X – jubileuszowej edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Liderzy Ochrony Zdrowia – X edycja
13 września 2023
To już 10. - jubileuszowa edycja jednego z flagowych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi. Celem Fundacji jest działalność wspierająca rozwój gospodarczy i innowacyjność, edukacyjna, a także wspierająca rozwój osobisty. Liderzy Ochrony Zdrowia to program skupiający osoby, które chcą się angażować w rozwój sektora ochrony zdrowia.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Sprzedaż przez aptekę produktu leczniczego do podmiotu nieuprawnionego – cofnięcie zezwolenia nie w każdym przypadku
Autor: Michał Pietrusiński, , RADCA PRAWNYRADCA PRAWNY
6 września 2023
W dniu 24 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Od 1 listopada 2023 r. liberalizacja przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi
Autor: Michał Pietrusiński, , RADCA PRAWNYRADCA PRAWNY
6 września 2023
W dniu 24 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych – nowelizacja opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE
Autor: Roksana Strubel, , ADWOKATADWOKAT
5 kwietnia 2023
6 stycznia 2023 r. opublikowany został projekt zmian rozporządzeń MDR i IVDR. W głosowaniu 16 lutego 2023 r. Parlament Europejski przyjął projekt bez poprawek. Etap prac legislacyjnych wieńczy opublikowanie rozporządzenia zmieniającego w Dzienniku Urzędowym UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. 20 marca 2023 r. uchwalone zmiany stały się obowiązującym prawem - co zmienia nowelizacja rozporządzeń MDR i IVDR?
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Planowane zmiany we wzorze zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Autor: KINGA KRENT
14 marca 2023
Dnia 9 marca 2023 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Autor: Paulina Kieszkowska-Knapik, , AdwokatAdwokat
25 listopada 2022
W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie („Rozporządzenie”). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Przedstawiamy zwięzłe podsumowanie najważniejszych zmian.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Projektowane zmiany w gospodarce finansowej NFZ oraz nowe zadania NFZ
Autor: Paulina Kieszkowska-Knapik, , AdwokatAdwokat
18 listopada 2022
Do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu: UD 447). W Projekcie przewidziano m.in. istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Według Projektu NFZ zobowiązany będzie m.in. finansować koszty zadań, które dotychczas finansowane były z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa. NFZ z własnej kieszeni ma również pokryć koszty nabycia szczepionek służących do obowiązkowych szczepień ochronnych oraz produktów leczniczych wykorzystywanych w programach polityki zdrowotnej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Nowelizacja Prawa farmaceutycznego
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
3 listopada 2022
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”). Zaproponowane w nim rozwiązania mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie branży farmaceutycznej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowy dział kontroli w GIF
Autor: KINGA KRENT
5 września 2022
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz.U. 2022 poz. 1795) od dnia 1 września 2022 r. w strukturach GIF ma powstać Departament Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Zgodnością.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany w zakresie kontroli jakościowej nowych produktów leczniczych
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
30 sierpnia 2022
Z dniem 2 września 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ustawa wprowadza nowe przepisy dotyczące kontroli jakościowej produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terytorium Polski.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany klasyfikacji produktów nieprzeznaczonych do użytku medycznego
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
22 sierpnia 2022
Komisja Europejska opublikowała 11 sierpnia br. projekt rozporządzenia wykonawczego (1) zmieniającego zasady klasyfikacji określonych kategorii produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego, do których stosuje się przepisy MDR (2) (Medical Devices Regulation). W przypadku przyjęcia propozycji Komisji rozszerzeniu ulegną obowiązki producentów tych produktów stosowanych w branży kosmetycznej i medycyny estetycznej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Rozporządzenie ws. reklamy wyrobów medycznych – konsultacje publiczne
Autor: Ewa Rutkowska, , adw. adw.
3 sierpnia 2022
28 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano długo wyczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie reklamy wyrobów medycznych („Projekt”). Do końca sierpnia br. trwają konsultacje publiczne Projektu.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia ws. reklamy produktów leczniczych
Autor: Ewa Rutkowska, , adw. adw.
27 lipca 2022
25 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych („Rozporządzenie”). Przygotowując się do zmian prosimy pamiętać, że rozporządzenie wejdzie w życie za 6 miesięcy (tj. 26 stycznia 2023 r.), oraz że następnie czeka nas dodatkowy 12-miesięczny okres przejściowy obejmujący reklamy, które nie spełniają nowych wymagań i których rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Niezależnie od faktu, że Rozporządzenie na etapie prac legislacyjnych było omawiane w dwóch alertach, poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
URPL: ważna informacja dot. stosowania dwutlenku tytanu w produktach leczniczych
Autor: KINGA KRENT
25 lipca 2022
W informacji Prezesa Urzędu z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie sposobu dwutlenku tytanu (TiO2) (E171) w produktach leczniczych, wskazano iż na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) opublikowano zaktualizowaną listę pytań i odpowiedzi z zakresu jakości, część 2 (Quality of medicines questions and answers: Part 2) zawierającą dodatkowe informacje dotyczące stosowania dwutlenku tytanu w produktach leczniczych.
Zobacz więcej >
1 2 3 18
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęściej czytane

09.07
2024
Zdobądź unikatowe doświadczenie podczas prestiżowej Akademii Liderów Ochrony Zdrowia!
19.06
2024
ALERT PRAWNY: Zmiana stanowiska GIF dot. przechowywania próbek leków w hurtowni farmaceutycznej
21.03
2024
ALERT PRAWNY – Dyżury apteczne w 2024 roku
15.02
2024
ALERT PRAWNY: Wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych IVD
07.02
2024
Import docelowy i interwencyjny sposobem na braki leków