Artykuły
Zobacz więcej
Nowe uprawnienia aptek w zakresie dystrybucji leków, wyrobów medycznych i śsspż z asortymentu rezerw strategicznych
Autor: KINGA KRENT
6 czerwca 2022
Dnia 1 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub udostępnionych z tych rezerw.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
URPL: Ważna informacja ws. opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC
Autor: KINGA KRENT
29 marca 2022
Na stronie internetowej URPL opublikowano informację Prezesa Urzędu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie opakowań produktów leczniczych pozostających w aptekach po zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu, w przypadku zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC, produkt leczniczy powinien być wydawany pacjentowi zgodnie z kategorią dostępności wskazaną na opakowaniu produktu leczniczego.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany prawne istotne dla funkcjonowania aptek
Autor: Jakub Misiak, , AdwokatAdwokat
4 lutego 2022
W poniższym alercie omawiamy kilka kluczowych projektów oraz wydanych już aktów prawnych, które wpłyną istotnie m.in. na rynek apteczny. W zakresie aptek, proponowane zmiany są szerokie i dotyczą tak personelu, zakresu usług, jak i produktów oferowanych w tych placówkach.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Projekt rozporządzenie MZ ws. podstawowych warunków prowadzenia apteki
Autor: KINGA KRENT
28 stycznia 2022
Projekt rozporządzenia doprecyzowuje wymagania stawiane podmiotom prowadzącym apteki oraz aktualizuje je w sposób zapewniający zgodność projektowanych regulacji z obowiązującymi przepisami rangi ustawowej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowa wersja ZSMOPL
Autor: KINGA KRENT
3 grudnia 2021
Zgodnie z treścią komunikatu GIF, na środowisko testowe EWA została wdrożona nowa wersja 1.26.1 Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Komunikat GIF ws. umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi
Autor: KINGA KRENT
21 września 2021
Dnia 17 września 2021 r. na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego opublikowano obszerny komunikat ws. umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Jesteś pośrednikiem w obrocie lekami? Przygotuj się do inspekcji GIF
Autor: Paulina Kumkowska
2 września 2021
Mimo kilku lat obowiązywania przepisów regulujących pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, część z nich – w tym obowiązek przeprowadzania okresowych inspekcji pośredników przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego („GIF”) – pozostawało praktycznie martwych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowe rozporządzenie MZ ws. prowadzenia szczepień w aptekach przeciw COVID-19
Autor: KINGA KRENT
15 czerwca 2021
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki weszło w życie dnia 9 czerwca 2021 r.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Zmiany w przepisach dot. recept
Autor: Kancelaria KONDRAT I PARTNERZY
7 maja 2021
Dnia 4 maja 2021 r. na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Projekt na celu uproszczenie procedur związanych ich realizacją.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Zmiany przepisów dot. obrotu pozaaptecznego
Autor: Kancelaria KONDRAT I PARTNERZY
13 kwietnia 2021
Rządowe Centrum Legislacji dnia 15 marca 2021 r. opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany unijnej legislacji farmaceutycznej
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
6 kwietnia 2021
W dniu 30 marca 2021 r. Komisja Europejska (dalej: „Komisja”) opublikowała mapę drogową (Roadmap) dotyczącą ewaluacji i zmiany unijnej legislacji farmaceutycznej – w szczególności Dyrektywy 2001/83 oraz Rozporządzenia 726/2004. Zmiany są kolejnym krokiem w ramach unijnej strategii farmaceutycznej dla Europy (Pharmaceutical Strategy for Europe – „Strategia”) ogłoszonej w listopadzie 2020 r., o której szerzej można przeczytać pod linkiem: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Brexit a Produkty lecznicze i wyroby medyczne
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
14 stycznia 2021
W dniu 31 grudnia 2020 r. dobiegł końca okres przejściowy po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, w trakcie którego prawo Unii miało zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium. Na 7 dni przed zakończeniem okresu przejściowego UE i Wielka Brytania zawarły umowę regulującą zasady współpracy stron w najróżniejszych aspektach, w tym w kwestiach związanych z handlem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Decyzja GIF dotycząca stosowania art. 77a ust. 4 PF
Autor: Michał Chodorek, , AdwokatAdwokat
21 września 2020
Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikował interpretację indywidualną z dnia 1 września 2020 r. dotyczącą sposobu stosowania przepisu art. 77a ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne („PF”). GIF odpowiedział na pytania: 1) czy zgodnie z art. 77a PF zawarcie umowy o przechowywanie lub dostarczanie produktów leczniczych jest możliwe wyłącznie w relacji podmiot odpowiedzialny – podmiot prowadzący „hurtownię desygnowaną”; 2) czy art. 77a PF oznacza zakaz zlecania przez hurtownie desygnowane na rzecz podwykonawców jakichkolwiek czynności związanych z i dostarczaniem produktów leczniczych.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY: Zmiany prawne mające na celu usprawnienie systemu ochrony zdrowia w czasie trwania epidemii COVID-19 i po jej ustaniu – Część II: zmiany w imporcie docelowym
Autor: Ewa Rutkowska, , adw. adw.
6 sierpnia 2020
W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu („Ustawa”). Ustawa została skierowana do Senatu i dostępna jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=483. Ustawa zakłada nowelizację szeregu ustaw, w tym ustawy Prawo farmaceutyczne. Obok przepisów dotyczących e-zdrowia oraz refundacji produktów leczniczych i aspektów związanych z ochroną zdrowia, których dotyczą odrębne alerty (cz. I i cz. III), zmianie mają ulec m.in. przepisy dotyczące importu docelowego produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które to przepisy są obecnie wykorzystywane w różnych sytuacjach braku dostępności...
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Konsultacje z Komisją Europejską – Strategia farmaceutyczna dla Europy
Autor: Michał Czarnuch, , PartnerPartner
30 lipca 2020
Komisja Europejska rozpoczęła prace nad Strategią dla rynku farmaceutycznego „Timely patient access to affordable medicines”. W ramach konsultacji 14 i 15 lipca odbył się warsztat z kluczowymi interesariuszami zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji (DG SANTE), na którym obecni byli przedstawiciele kancelarii DZP. Oficjalne dokumenty mają zostać zaprezentowane przez Komisję pod koniec 2020 roku.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Nowelizacja przepisów Prawa Farmaceutycznego – Od 1 lipca 2020 r. kary za brak realizacji obowiązków wynikających z przepisów „antyfałszywkowych”
Autor: Aleksandra Bieniek, , Prawnik, Associate Prawnik, Associate
29 lipca 2020
Od 1 lipca zaczął obowiązywać art. 127cb Prawa Farmaceutycznego, wprowadzony nowelizacją z dnia 11 września 2019 r., nakładający kary na podmioty niedopełniające obowiązków wynikających z rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. („Rozporządzenie 2016/161”), dotyczących m.in. weryfikacji autentyczności produktów leczniczych („skanowanie”).
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Maksymalne ceny
Autor: Roksana Strubel
2 kwietnia 2020
Polityka cenowa w dobie epidemii, czyli kilka słów o tym jak w najbliższych dniach mogą wyglądać ceny leków, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej chroniących przed koronawirusem czy nawet żywności. O nowych rozwiązaniach prawnych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
ALERT PRAWNY – „Przedsiębiorca farmaceutyczny w obliczu zmian spowodowanych pandemią COVID-19”
Autor: Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk
30 marca 2020
Przekazujemy Państwu publikację opracowaną przez Zespół Life Science Kancelarii KONDRAT i Partnerzy - Alert prawny pt. "Przedsiębiorca farmaceutyczny w obliczu zmian spowodowanych pandemią COVID-19".
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Wszystkie ręce na pokład, czyli remedium na koronawirusa
17 marca 2020
Zespół Life Science Kancelarii KONDRAT i Partnerzy ma przyjemność zaprezentować Państwu Newsletter zawierający opracowanie na temat bieżących zmian w prawie w związku z pandemią koronawirusa z perspektywy pacjenta.
Zobacz więcej >
Zobacz więcej
Aptekarska „uchwała antysłupowa” – walka z patologią czy walka o monopol?
Autor: Tomasz Kaczyński, , Radca Prawny, PartnerRadca Prawny, Partner
6 lutego 2020
VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy ostatecznie podjął uchwałę w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka farmaceutów. Naczelna Izba Aptekarska nazywa dumnie tę uchwałę „antysłupową”.
Zobacz więcej >
1 2 3 10
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęściej czytane

27.07
2022
ALERT PRAWNY: Nowelizacja rozporządzenia ws. reklamy produktów leczniczych
25.07
2022
URPL: ważna informacja dot. stosowania dwutlenku tytanu w produktach leczniczych
22.04
2022
UOKIK wszczął postępowanie ws. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko osobie zarządzającej firmą sprzedającą suplementy diety
12.04
2022
Ustawa o wyrobach medycznych czeka na podpis Prezydenta – co z powiadomieniami i zgłoszeniami?
11.04
2022
Planowane zmiany dot. reklamy produktów leczniczych