Kategorie tematyczne

Artykuły

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).
Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy

Większy nadzór i surowsze kary – propozycje Zespołu ds. reklamy
Zespół ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych działający przy Ministrze Zdrowia w dniu 1 września 2016 r. opracował końcowy raport zawierający projekt założeń zmian prawa regulujący reżim reklamy produktów należących do w/w kategorii. dalej

Prawo

News

Aptekarska rewolucja rusza z kopyta

09 Grudzień 2016

Ruszył proces legislacyjny poselskiego projektu. Zgodnie z nim nowe apteki będą mogli otwierać wyłącznie farmaceuci.dalej

Sieciówki stracą, zyskają aptekarze

09 Grudzień 2016

Aptekę będzie mógł założyć tylko farmaceuta z prawem wykonywania zawodu lub spółka złożona z farmaceutów – zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, który wnieśli do Sejmu posłowie PiS. dalej

Nestmedic chce powtórzyć sukces Medicalgorithmics

09 Grudzień 2016

Innowacyjne urządzenie do domowego badania KTG trafi na polski rynek jeszcze w grudniu. dalej

Jeden z najbogatszych Polaków aresztowany

09 Grudzień 2016

Prokuratura zarzuca założycielowi Polskiego Centrum Zdrowia (PCZ) oszustwa i wyłudzenia na blisko 80 mln zł. Śledczy twierdzą, że poszkodowanych może być m.in. 600 obligatariuszy.dalej

Surowa kara za podwyżkę ceny leku

09 Grudzień 2016

Więcej: medexpressdalej

czytaj więcej