Kategorie tematyczne

Artykuły

Zmiany w badaniach klinicznych – nowe rozporządzenie UE

Zmiany w badaniach klinicznych – nowe rozporządzenie UE
W dniu 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE. Nowa regulacja wprowadza istotne zmiany w zakresie badań klinicznych, w szczególności poprzez wprowadzenie nowej, dwuetapowej procedury uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie badań. dalej

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
28 kwietnia 2014 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. dalej

Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego
W przededniu Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, który to i w Polsce nabiera coraz większego rozmachu, trafiając do szerszego – poza środowiskiem profesjonalistów – grona odbiorców, warto poświęcić dłuższą chwilę na analizę pozycji uczestnika takiegoż badania. Wydaje się bowiem, iż społeczeństwu znana jest istota, sposób prowadzenia, standardy bezpieczeństwa, czy sposoby oceny skuteczności eksperymentu medycznego, którego rodzajem jest badanie kliniczne, nadal jednak brakuje oceny całego procesu z perspektywy praw i obowiązków jednostki. dalej

Prawo

News

Recepta na gorzką pigułkę

23 Październik 2014

Po tym jak rząd obniżył urzędową marżę na leki refundowane, hurtownicy farmaceutyczni muszą szukać sposobów na powetowanie strat. Co sprytniejsi wchodzą w nowe rentowne biznesy. I dobrze na tym wychodządalej

Producent leków i kosmetyków kupi skażony alkohol bez akcyzy

22 Październik 2014

Czy przepisy o podatku akcyzowym przewidują możliwość zakupu alkoholu etylowego bez naliczonego podatku w związku z produkcją takich wyrobów?dalej

Znajdą wirusa ebola w ciągu kwadransa

22 Październik 2014

Francuscy badacze opracowali test do szybkiej diagnozy wirusa ebola; poniżej 15 minut - poinformował francuski Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA).dalej

Bóg w kapciach

22 Październik 2014

Rozmowa z BOLESŁAWEM PIECHA, Europosłem PIS, byłym Wiceministrem Zdrowia na temat prof. Zbigniewa Religi.dalej

Pytanie do prawnika

22 Październik 2014

Jeszcze niedawno lekarz mógł wystawić receptę maksymalnie na 90 dni terapii. 4 października weszło w życie Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które ułatwi życie pacjentom.dalej

czytaj więcej