Kategorie tematyczne

Artykuły

Zmiany w badaniach klinicznych – nowe rozporządzenie UE

Zmiany w badaniach klinicznych – nowe rozporządzenie UE
W dniu 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE. Nowa regulacja wprowadza istotne zmiany w zakresie badań klinicznych, w szczególności poprzez wprowadzenie nowej, dwuetapowej procedury uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie badań. dalej

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
28 kwietnia 2014 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. dalej

Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego
W przededniu Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, który to i w Polsce nabiera coraz większego rozmachu, trafiając do szerszego – poza środowiskiem profesjonalistów – grona odbiorców, warto poświęcić dłuższą chwilę na analizę pozycji uczestnika takiegoż badania. Wydaje się bowiem, iż społeczeństwu znana jest istota, sposób prowadzenia, standardy bezpieczeństwa, czy sposoby oceny skuteczności eksperymentu medycznego, którego rodzajem jest badanie kliniczne, nadal jednak brakuje oceny całego procesu z perspektywy praw i obowiązków jednostki. dalej

Prawo

News

NSA o hurtowym handlu aptek

02 Wrzesień 2014

Prowadzenie przez jeden podmiot jednocześnie apteki ogólnodostępnej i hurtowni jest niemożliwe.dalej

Refundacja dała firmom w kość

02 Wrzesień 2014

NFZ opublikował listę producentów leków z najwyższą refundacją. Na nowych zasadach straciła nawet Polpharma, która wskoczyła na pierwsze miejsce.dalej

O chorobach pacjenta wie nie tylko lekarz i aptekarz

02 Wrzesień 2014

Firmy farmaceutyczne stawiają aptekarzy pod ścianą: albo wyślą im skan recepty, albo leku nie dostaną.dalej

Zwolnienie tylko dla świadczeń nabywanych na rzecz pacjentów

02 Wrzesień 2014

Z preferencji w VAT nie można skorzystać w przypadku usług medycznych kupowanych od podmiotów leczniczych i odsprzedawanych potem lekarzom. Zwolnienie przysługuje jedynie wtedy, gdy takie świadczenia są refakturowane na rzecz chorych – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.dalej

Szpitale zapełnią się więźniami

02 Wrzesień 2014

Trzy więzienne lecznice do likwidacji. Skazani będą teraz częściej korzystać z publicznych placówek.dalej

czytaj więcej