Kategorie tematyczne

Artykuły

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE – JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE –  JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?
Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (projekt z 23 października 2017 r.). Bezsprzecznie, w przypadku wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego w projektowanym brzmieniu, wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego nowe instytucje prawne oraz zostanie nałożonych na przedsiębiorców wiele obowiązków, których niespełnienie prowadzić będzie do zastosowania dotkliwych sankcji. W artykule sygnalizujemy najważniejsze założenia projektu z uwzględnieniem aspektu sektora farmaceutycznego. dalej

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Prawo

News

Dorota Hryniewiecka - Firlej ponownie prezesem INFARMY

22 Czerwiec 2018

Więcej: rynekaptekdalej

Pacjenci urologiczni czekają na nowe terapie

22 Czerwiec 2018

Nowotwory układu moczowo-płciowego stanowią w naszym kraju już 25 proc. ogólnej liczby zachorowań na raka. Mimo że chorych przybywa, wciąż muszą walczyć o dostęp do nowoczesnego leczenia.dalej

Apteki w zadyszce

22 Czerwiec 2018

Czy wygaszanie aptek będzie wkrótce poważnym problemem na wsiach i w małych miejscowościach?dalej

DOKTOR ŚMIERĆ

22 Czerwiec 2018

Niezależna komisja zbadała ponad 800 zgonów w jednym z brytyjskich szpitali. Raport, który właśnie opublikowała, jest wstrząsający. dalej

(Nie)wesołe jest życie staruszka

22 Czerwiec 2018

Obecny rząd ogłosił pomysł corocznego jednorazowego dodatku 500 zł dla najbiedniejszych seniorów. dalej

czytaj więcej