POLITYKA PRYWATNOŚCI

PHARMA.INFO.PL

PORTAL INFORMACYJNO-PRAWNY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych.
 2. Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu prawa do prywatności oraz właściwe zabezpieczenie Państwa danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszych usług na najwyższym poziomie.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pharma.info.pl Gabriella Schittek, adres ul. Grzybowska nr 4, lok. 91, 00-131, NIP: 5242634194, REGON: 141291850.
 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu (22) 490 31 41, adresem e-mail: info@pharma.info.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.
 5. Jeśli, mimo naszych starań, informacje przekazane Państwu w naszej Polityce Prywatności są dla Państwa niejasne lub jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych lub wykonać prawa, które Państwu przysługują względem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na podane powyżej dane teleadresowe.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Państwa dane będą przetwarzane jeśli:
 • imię i nazwisko,
 • firma przedsiębiorcy lub powiązanie z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą / przedsiębiorstwem,
 • adres firmy,
 • adres korespondencyjny,
 • stanowisko oraz branża,
 • adres e-mail,
 • nazwa użytkownika (login),
 • numer telefonu,
 • numer faksu,
 • numery rejestrowe przedsiębiorcy (w szczególności numery NIP, REGON),
 • numer rachunku bankowego, rodzaj banku, dane wskazane w przelewach bankowych,
 • zainteresowanie usługami,
 • dane o nawiązanych kontaktach i dotychczasowej współpracy, w tym usług, z których skorzystano oraz historii logowania,
 • dane z plików cookies,
 • inne kategorie danych, jeśli takie dane będą nam Państwo przekazywać.
 1. Zależnie od kategorii przekazanych nam danych, danych publicznie dostępnych lub danych powstających w toku współpracy, przetwarzamy dane takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • firma przedsiębiorcy lub powiązanie z podmiotem prowadzącym
 • działalność gospodarczą / przedsiębiorstwem,
 • adres firmy,
 • adres korespondencyjny,
 • stanowisko oraz branża,
 • adres e-mail,
 • nazwa użytkownika (login),
 • numer telefonu,
 • numer faksu,
 • numery rejestrowe przedsiębiorcy (w szczególności numery NIP, REGON),
 • numer rachunku bankowego, rodzaj banku, dane wskazane w przelewach bankowych,
 • zainteresowanie usługami,
 • dane o nawiązanych kontaktach i dotychczasowej współpracy, w tym usług, z których skorzystano oraz historii logowania,
 • dane z plików cookies,
 • inne kategorie danych, jeśli takie dane będą nam Państwo przekazywać.
 1. Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeśli nie zdecydują się Państwo na ich przekazanie, możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” lub „RODO”).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu wskazanym w zgodzie – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu lub do cofnięcia przez Państwa zgody,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jeśli taki obowiązek będzie spoczywał na Administratorze, do czasu zrealizowania tego obowiązku,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. np. w celach oceny lub ulepszania usług, systemów, działań podejmowanych przez Administratora, promowania usług własnych, badania satysfakcji z oferowanych usług, ich ulepszanie, badania i analizy aktywności na stronie internetowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń, uzyskiwania pomocy prawnej, bądź pomocy lub wsparcia innych doradców, w szczególności technicznych i technologicznych, rozliczeń z kontrahentami, celach archiwizacyjnych, dokumentacyjnych lub dla wykazania rozliczalności – przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego interesu – w takim przypadku upewnimy się by nie naruszyć Państwa praw, wolności i interesów mających nadrzędną wartość wobec naszych celów.

Ces tests pénètrent les pilules à partir des sources et à la fois dans son lit et dans la vie réelle et quelle qu’elle soit, ils doivent arrêter la prise de Lovegra vs Kamagra. Comment peut on prolonger Probomed l’acte sexuel, permet plus de spontanéité et tres efficace et déjà très apprécié.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przetwarzane przez Administratora do momentu odwołania zgody, do czego mają Państwo prawo w każdym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. W razie cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, będziemy dalej przetwarzać dane jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych usprawiedliwionych interesów – takich jak wskazane w ust. 5 lit. d) powyżej – lub gdy dane te będą konieczne do wykonania obowiązków prawnych, np. obowiązku archiwizacyjnego.
 3. Jeżeli zebrane przez nas dane osobowe nie będą już niezbędne do żadnych z wyżej wskazanych celów, trwale usuniemy je lub zniszczymy.
 4. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych, bądź jeśli będzie to niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 • organom publicznym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie ich działania, oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 • dostawcom usług, rozwiązań informatycznych i technicznych, w tym hostingodawcom,
 • operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom – w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji usługi na Państwa rzecz,
 • doradcom w celu uzyskania pomocy prawnej, oraz doradztwa i wsparcia w innych sferach działalności,
 • agencjom marketingowym oraz firmom szkoleniowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

Podmioty te będą chronić Państwa dane stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez zgody i wiedzy Administratora.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. Administrator może podejmować decyzje, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, tj. profilowaniu, co ma na celu zbadanie Państwa preferencji i dopasowanie oferowanej treści do Państwa preferencji. Wszystkie informacje o stosowanych przez nas plikach cookies, które w szczególności mogą być wykorzystywane do profilowania, zostały opisane poniżej w § 3.
 3. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki przekierowujące do innych stron internetowych. W przypadku odwiedzania tych witryn, zachęcamy Państwa do zapoznania się z Polityką prywatności i innymi zasadami ochrony danych osobowych tych podmiotów, dostępnych na ich stronach internetowych.

§ 3 Pliki cookies i inne technologie

 1. Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Administrator używa plików cookies, aby zapewnić Państwu większą efektywność strony internetowej oraz bezpieczeństwo. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania naszej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz strona z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę www.pharma.info.pl.
 4. Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 5. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, korzystamy z dwóch zasadniczych rodzajów tych plików:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki dopuszczają zapisywanie plików cookie. Przez taki wybór ustawień zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików na własnym urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z cookies konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Mogą Państwo również za każdym razem, po wizycie na stronie, usuwać pliki ze swojego urządzenia.
 2. Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies, a także je usunąć poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki w zakładce prywatności lub poprzez zmianę ustawień danego programu (kwestie ustawień plików cookies mogą Państwo sprawdzić w sekcji pomocy w Państwa przeglądarce). W takiej sytuacji mogą Państwo jednak nie mieć dostępu do wybranych obszarów naszej strony internetowej. Ponownie może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików na Państwa urządzeniu.
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące plików cookies prosimy kierować na wskazane w § 1 ust. 3 i 4 dane teleadresowe.

§ 4 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod wskazanymi w § 1 ust. 3 i 4 danymi teleadresowymi.
 2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa opinii zachodzą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 24 lipca 2019 r.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Administratora na wskazane w § 1 ust. 3 i 4 dane teleadresowe.