POWRÓT
Departament Prawa Farmaceutycznego Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki, za który odpowiada adw. prof. dr hab. Elzbieta Traple, posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm farmaceutycznych, zarówno w odniesieniu do zagadnień regulacyjnych jak i cywilno prawnych.

Departament Prawa Farmaceutycznego Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki, za który odpowiada adw. prof. dr hab. Elżbieta Traple, posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm farmaceutycznych, zarówno w odniesieniu do zagadnień regulacyjnych jak i cywilno-prawnych.

Zespół zajmujący się prawem farmaceutycznym oferuje usługi prawne w przedmiocie:

  • reklamy produktów leczniczych, w tym reklamy w Internecie, reprezentując firmy farmaceutyczne  w postępowaniach przed GIF w  tych sprawach,
  • procedury dopuszczania do obrotu produktów leczniczych z uwzględnieniem procedury wzajemnego uznania (MRP) i procedury zdecentralizowanej (DCP),
  • oznakowania produktów leczniczych,
  • umów dotyczących badań klinicznych,
  • umów o dostawę i wytwarzanie kontraktowe  produktów leczniczych, umów zbycia praw do pozwoleń  na dopuszczenie do obrotu,
  • importu równoległego, dystrybucji  hurtowej i aptecznej,
  • refundacji i cen urzędowych,
  • naruszeń patentów farmaceutycznych  i znaków towarowych w imporcie  produktów leczniczych,
    ochrony wyłączności danych.

Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki specjalizuje się także w takich dziedzinach jak: prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji, TMT (technologie media telekomunikacja), IT (prawo informatyczne), prawo reklamy i promocji, obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, nieruchomości i inwestycje budowlane, finanse i  zamówienia publiczne.

Kancelaria reprezentuje również Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Prawnicy kancelarii wykonują pracę w siedzibie Krakowie oraz w oddziale w Warszawie.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

 

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.
ul. Królowej Jadwigi 170, 30-212 Kraków
Tel.: (+48 12) 426 05 30
Fax: (+48 12) 426 05 40
www.traple.pl

 

prof. dr hab. Elżbieta Traple
adwokat 
elzbieta.traple@traple.pl