POWRÓT
PASMI (POlish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Obecnie Związek zrzesza 17 podmiotów.

PASMI (POlish Association of Self Medication Industry) czyli Polski Związek Producentów Leków bez Recepty został utworzony 9 listopada 2006 roku. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia. Promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 17 podmiotów: A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, Merck, Novartis, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Synopsis Pharma, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark.

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI
ul. Śmiała 26
01 – 523 Warszawa
Tel./fax +48 22 327 16 35

www.pasmi.pl