POWRÓT
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „PERSPEKTYWA 2030” zrzesza głównie farmaceutów pracujących w aptekach, ale jest także otwarte na adeptów studiów farmaceutycznych realizujących się zawodowo na innych płaszczyznach. Zasadniczym celem jego działalności jest realizacja zapisów dokumentu opracowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne "Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030".

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „PERSPEKTYWA 2030” zrzesza głównie farmaceutów pracujących w aptekach, ale jest także otwarte na adeptów studiów farmaceutycznych realizujących się zawodowo na innych płaszczyznach. Zasadniczym celem jego działalności jest realizacja zapisów dokumentu opracowanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne „Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030”, polegających w szczególności na:

 • promowaniu korzystania przez społeczeństwo ze zdobyczy współczesnej farmacji,
 • promowaniu rozwoju opieki farmaceutycznej i edukacji pacjentów w aptekach ogólnodostępnych,
 • zwiększeniu roli farmaceuty w systemie zdrowotnym,
 • włączeniu farmaceutów w działania związane z polityką refundacyjną,
 • włączeniu farmaceutów do zespołów medycznych zajmujących się pacjentami z wybranymi chorobami,
 • zwiększeniu zaangażowania farmaceutów w monitorowanie działań niepożądanych leków,
 • zwiększeniu świadomości i zaangażowania farmaceutów w badania praktyki farmaceutycznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Opracowywanie projektów zmian obowiązującego prawa.
 • Podejmowanie metodami prawnie dozwolonymi działań zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa mającym związek z wykonywaniem zawodu farmaceuty i samorządem aptekarskim.
 • Akcje informujące społeczeństwo o korzyściach wynikających z proponowanych zmian.
 • Współpracę z samorządem aptekarskim.
 • Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, w tym organizacjami pacjentów.
 • Współpracę z mediami.
 • Integrację środowiska farmaceutów.
 • Tworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy.
 • Współpracę z wydziałami farmaceutycznymi i towarzystwami naukowymi ukierunkowaną na stałe poprawianie programów nauczania studentów farmacji i kształcenia podyplomowego w celu dostosowania ich do realiów rynku pracy.
 • Udział na podstawie odrębnych przepisów w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających wpływ na wykonywanie zawodu farmaceuty i organizację samorządu aptekarskiego.