POWRÓT
Partner dostarczający portalowi pharma.info.pl codzienny przegląd prasy.NEWTON MEDIA jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw dostarczających elektroniczny monitoring mediów nowej generacji. Ponadto, firma dostarcza również inne usługi związane z monitoringiem i analizą mediów.

Partner dostarczający portalowi  pharma.info.pl codzienny przegląd prasy.

NEWTON MEDIA jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw dostarczających elektroniczny monitoring mediów nowej generacji. Ponadto, firma dostarcza również inne usługi związane z monitoringiem i analizą mediów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie konwersji drukowanych i elektronicznych mediów do postaci plików tekstowych, w których przeprowadzane jest następnie pełnotekstowe wyszukiwanie za pomocą własnych narzędzi i nowoczesnych technologii komputerowych.

Ważniejsze wydarzenia z historii przedsiębiorstwa

1994     Powstanie spółki NEWTON Financial Management Group.

1995 Powstanie spółki NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY s.r.o., specjalizującej się w elektronicznym monitoringu mediów.

1997 Partnerem strategicznym i współwłaścicielem zostaje Czeska Agencja Prasowa ČTK.

2001 Założenie oddziału na Słowacji.

2002 Spółka NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY s.r.o. zostaje członkiem prestiżowej organizacji międzynarodowej FIBEP, zrzeszającej znaczące przedsiębiorstwa z branży monitoringu mediów.

2003 Spółka NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY s.r.o. zostaje członkiem prestiżowej organizacji międzynarodowej FIBEP, zrzeszającej znaczące przedsiębiorstwa z branży monitoringu mediów.
2004 Założenie oddziału w Polsce (NEWTON PL Sp. z o.o.).
2006 Zmiana właścicieli firmy, dzięki czemu NEWTON I.T. staje się podmiotem samodzielnym, majątkowo niezależnym od ČTK.

2007 Fuzja firm NEWTON I.T. i NEWTON Media, a.s. W jej wyniku doszło do zaniku obu wymienionych firm  i powstania jednej firmy-kontynuatorki, czyli NEWTON Media, a.s. Firma NEWTON PL Sp. z o.o. zmieniła nazwę na NEWTON Media Sp. z o.o. W wyniku rebrandingu firma NEWTON Media Sp. z o.o. przedstawiła swoim klientom nie tylko nową szatę graficzną, ale i szereg innowacji i nowości.

NEWTON Media Sp. z o.o.
ul. Kierbedzia 4,
00-728 Warszawa , Polska
Tel.:  +48 (22) 398 91 91
Fax:  +48 (22) 213 82 99