POWRÓT
Farmaceuci Bez Granic Polska to warsztaty edukacyjne dla farmaceutów przygotowujące do prowadzenia programu szczepień w aptekach, zakończone uzyskaniem europejskiego certyfikatu.
Farmaceuci Bez Granic Polska Edycja 2 to warsztaty edukacyjne dla farmaceutów przygotowujące do prowadzenia programu szczepień w aptekach, zakończone uzyskaniem europejskiego certyfikatu.CERTYFIKAT AKREDYTOWANY przez Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne z siedzibą w Londynie, uprawiający do wykonywania szczepień i iniekcji w aptekach* ISO 9001 certified (Quality Management)

Certyfikat akredytowany przez CM UMK w Bydgoszczy 12 pkt. Twardych.

Kurs skierowany jest do wszystkich farmaceutów z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, nauczycieli akademickich, którzy uczą opieki farmaceutycznej oraz dla wszystkich tych, którzy chcą wykonać pierwszy krok w kierunku doskonalenia swoich umiejętności klinicznych.

*Certyfikat nie jest dostępny dla studentów, przyznawany jest wyłącznie farmaceutom.

Farmaceuci Bez Granic Polska to:

 • Pierwszy tego typu merytoryczny kurs w Polsce.
 • Warsztaty prowadzone przez ekspertów rangi światowej przy akredytacji Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 • Międzynarodowy certyfikat z zagranicznego ośrodka rozpoznawalny globalnie.
 • Praktyczne tematy: rola farmaceuty w immunizacji oraz edukacja w zakresie nowych usług farmaceutycznych
 • Krok milowy w umiejętności prowadzenia programu szczepień w aptece.
 • Każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne.

Dlaczego warto wziąć udział:

 • Farmaceuci Bez Granic Polska, edukacja z najlepszymi farmaceutami na świecie zakończona uzyskaniem europejskiego certyfikatu.
 • CERTYFIKAT AKREDYTOWANY przez Królewskie Towarzystwo
  Farmaceutyczne z siedzibą w Londynie, uprawiający do wykonywania
  szczepień i iniekcji w aptekach* ISO 9001 certified (Quality Management)
 • Certyfikat akredytowany przez CM UMK w Bydgoszczy 12 pkt. Twardych.
 • To także zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej z zakresu szczepień.

O projekcie:

Trzydzieści jeden krajów (500 000 000 obywateli) w UE wspieranych jest przez 400 000 farmaceutów zatrudnionych w 154 000 aptekach, co daje ogółem 23 000 000 pacjentów dziennie otrzymujących 263
444 zarejestrowanych produktów leczniczych.

Farmaceuci to bardzo dobrze wyszkolony personel medyczny uznany na całym świecie za kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej.
Światowe trendy w opiece zdrowotnej, takie jak niedobory lekarzy i pielęgniarek, cięcia środków finansowych czy starzenie się populacji wymagają większej liczby wykwalifikowanych pracowników niż kiedykolwiek, co będzie w Polsce wyzwaniem na kolejną dekadę m.in. dla Ministerstwa Zdrowia.

Farmaceuci są dużą i najbardziej dostępną z wykwalifikowanych grup wśród zawodów medycznych w Europie. W wielu krajach UE są oni niedoceniani m.in. z powodu problemów politycznych i wewnętrznych walk różnych grup interesów.

Dowiedziono, że farmaceuci przyczyniają się do ogromnych oszczędności we wszystkich krajach, w których utrzymuje się odpowiedni standard dla tego zawodu.

Opieka farmaceutyczna poprawia zdrowie pacjentów m.in. poprzez monitorowanie efektów leczenia farmakologicznego oraz zmniejsza koszty leczenia przez świadczenie usług farmaceutycznych określonych katalogu, takich jak oferowanie wyselekcjonowanych szczepień profilaktycznych.

Projekt Farmaceuci Bez Granic wspiera środowisko we wszelkich działaniach mających na celu doprowadzenie polskiego aptekarstwa do uznanego standardu światowego, mając na uwadze gigantyczne oszczędności, które dzięki wykorzystaniu aptekarzy możemy osiągnąć dla budżetu Państwa.

 

Kontakt:
www.farmaceucibezgranic.pl
e-mail: p.merks@uksw.edu.pl