POWRÓT
28.05.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

JAK POSTAWILIŚMY NA TERAPEUTYCZNĄ RULETKĘ

Chlorochina, z którą wiązano nadzieje w walce z pandemią, jest nieskuteczna. Resort zdrowia kupił ją dla szpitali, na szczęście w umiarkowanej ilości.

CZY W LIPCU ZABRAKNIE LEKÓW?

Już 1 lipca w życie wchodzi art. 77a ust. 4 prawa farmaceutycznego, który zakazuje hurtowni farmaceutycznej zlecania podwykonawcom czynności hurtowych (przechowywania i dostarczania), jakie zobowiązała się ona umownie wykonywać w imieniu i na rzecz podmiotu odpowiedzialnego (MAH). Przepis ten wiąże się z obowiązującym już od pół roku ust. 1 tego samego artykułu, który ma umożliwić nabycie przez hurtownię farmaceutyczną, w drodze umowy z MAH, statusu tzw. hurtowni wyznaczonej (designated wholesaler).

141 SZCZEPIONEK I 223 LEKI. ŻADNA NIE DAJE GWARANCJI ZWYCIĘSTWA Z COVID-19

Walki z COVID-19 na razie nie wygrywamy, ale powodów do optymizmu dostarcza bezprecedensowy wysiłek na froncie badawczo-rozwojowym. Kandydatów na szczepionki i leki jest tak wielu, że kalifornijski think tank Instytut Milkena uruchomił nawet na swojej stronie internetowej specjalny licznik. Jego obecne wskazanie to 141 szczepionek oraz 223 leki.

CELOWANE W INNOWACYJNOŚĆ

Setki patentów, badania nad lekiem onkologicznym, zwalczanie i profilaktyka wielu chorób cywilizacyjnych, program żywności celowanej – to tylko skromny spis wybranych, innowacyjnych projektów prowadzonych przez Jednostkę Innowacyjno-Wdrożeniową Inwex z Kielc.

KOLEJNY LEK NA SMA DAJE CHORYM DZIECIOM SZANSĘ NA UNIKNIĘCIE PARALIŻU I NORMALNE ŻYCIE

Zolgensma – drugi lek do terapii rdzeniowego zaniku mięśni – został warunkowo dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej.

LEK NA KORONAWIRUSA NIEBEZPIECZNY

WHO wstrzymuje badania kliniczne nad hydroksychlorochiną, którą stosuje się pomocniczo w leczeniu koronawirusa.

ODMROŻENIE IV STOPNIA, CZYLI LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Już od 30 maja wchodzi w życie nowa aktualizacja zaleceń związana z odmrażaniem gospodarki. Najważniesza zmiana dotyczy maseczek.

Ustawy

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 945

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Inne

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 940

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.