POWRÓT
27.08.2020 r.

News

AMERYKA CZEKA NA SZCZEPIONKĘ

Donald Trump liczy, że błyskawiczne przyśpieszenie certyfikacji specyfiku pomoże mu wygrać wybory

CZEGO NAUCZYŁA NAS PANDEMIA?

Światowe kryzysy gospodarcze, w tym ostatni związany z pandemią COVID-19, są okazją do dyskusji na temat narodowości kapitału. Tezy ekonomistów mówiące, że globalne korporacje przejmą rolę państw w zaspokajaniu potrzeb konsumentów, zostały zweryfikowane przez wydarzenia ostatnich miesięcy. Jak wygląda to w Polsce i jaką rolę odgrywa w tej sytuacji kapitał narodowy czy spółki Skarbu Państwa? Odpowiedziom na te pytania poświęcony był panel dyskusyjny „Kapitał ma narodowość.

CHORUJEMY NIE TYLKO NA COVID-19

Wybitni polscy lekarze apelują do Polaków, by nie zaniedbywali leczenia chorób niezwiązanych z nowym koronawirusem. Odsuwanie w czasie zabiegów i badań diagnostycznych, samowolna modyfikacja terapii, niemożność uzyskania kompleksowej porady lekarskiej w razie niepokojących objawów mogą nieść dramatyczne skutki.

CZTERY MIESIĄCE WYŚCIGU Z WIRUSEM

W Hiszpanii liczba zakażonych rośnie lawinowo. Niewiele lepiej jest we Francji i Niemczech. Ale nikt już nie zamrozi gospodarki. Pozostaje nadzieja na szczepionkę w grudniu.

TERAPIA PRZEZ SMARTFONA MOŻE WIĘCEJ

Choć pandemia utrudniła dostęp do terapeutów, osoby walczące z uzależnieniami coraz mocniej wspierają nowoczesne technologie. Posługująca się sztuczną inteligencją polska aplikacja jako pierwsza na świecie może przewidzieć nawrót choroby.

Naukowcy z Łukasiewicza opracowują wysokoczułe testy przesiewowe na SARS-CoV-2

Więcej na: naukawpolsce.pap.pl

Kontrole w aptekach. Sprawdzają przestrzeganie zasad bezpieczeństwa…

Więcej na: mgr.farm

Kara dla Ringier Axel Springer za umieszczenie apteki w rankingu Opineo.pl

Więcej na: mgr.farm

Rzecznik prasowy NIA: Chcemy, aby minister zdrowia powołał zespół, który uporządkowałby zasady realizacji recept

Więcej na: medexpress.pl

 

Prawo

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 132/2020/DSOZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wytyczne GIS

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Komunikat AOTMiT

35/2020 POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI

Komunikat URPL

KOMUNIKAT DO FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Erwinase®, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 000 j.m./fiolkę (kryzantaspaza): Tymczasowa dostawa produktu ze Stanów Zjednoczonych z dodatkową etykietką zewnętrzną w celu minimalizowania problemów związanych z brakiem dostaw.