POWRÓT
24.08.2020 r.

W dniu dzisiejszym:
· News
· Prawo

News

SZANSA DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

Łukasz Szumowski jako minister zdrowia na niektóre bolączki rodzimej, niestety nadal patologicznej, opieki zdrowotnej znalazł remedium, na inne nie. Bez wątpienia do tej drugiej kategorii należy wzmocnienie polskiego przemysłu farmaceutycznego. Mało kto wie, że w niemal 80 proc. sprzedawanych w Polsce leków jest substancja czynna (czyli to, co tak naprawdę leczy) pochodząca z Azji. Czym to grozi, przekonaliśmy się rok temu, gdy w Polsce brakowało ok. 500 medykamentów.

PNEUMOKOKI O NAS NIE ZAPOMNĄ

Wywiad z Michałem Poznańskim z Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. Barlickiego w Łodzi.

WSPIERAMY AMBITNE PROJEKTY

ROZMOWA / z dr. Radosławem Sierpińskim, p.o. prezesem Agencji Badań Medycznych.

ODCZULAJĄCY JOGURT

Odkrycie naukowców z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego daje nadzieję na uwolnienie milionów pacjentów od alergii pokarmowych.

Lek Bemecor znika z aptek i prawdopodobnie już nie wróci…

Więcej na: mgr.farm

WSA uchyla decyzję w sprawie reklamy aptek. Powodem “res iudicata”…

Więcej na: mgr.farm

FDA zatwierdziło osocze ozdrowieńców w terapii COVID-19

Więcej na: aptekarzpolski.pl

 

Prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku

Komunikat URPL

Cabazitaxel Accord 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Ryzyko popełnienia błędu w przygotowaniu produktu oraz pomyłki z produktem Jevtana (60 mg/1,5 ml) koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Komunikat AOTMiT

34/2020 POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 129/2020/DEF

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 129/2020/DEF zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Raport rynkowy PEX – lipiec 2020

PEX PharmaSequence raport miesięczny – lipiec 2020 Cały rynek apteczny (raport sell-out)