POWRÓT
23.07.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

REWOLUCJA W REFUNDACJI, ALE BEZ NOWELI USTAWY REFUNDACYJNEJ

Od kilku lat kolejni członkowie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia zapowiadają dużą nowelizację ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 357; dalej: ustawa refundacyjna), ale od jesieni 2016 r. żaden projekt nie stał się przedmiotem konsultacji publicznych.

APTEKARZ MUSI BYĆ WOLNY OD NACISKÓW

Doświadczenie pandemii pokazało, że przepis mówiący o niezależności farmaceuty jest najważniejszym elementem ustawy o zawodzie przekonują aptekarze.

CO Z WRZEŚNIOWĄ LISTĄ REFUNDACYJNĄ?

Ostatnia ukazała się w marcu, kolejna miała zostać ogłoszona za dwa miesiące, czyli w maju. Ale przyszła pandemia i w związku z zaistniałą sytuacją Ministerstwo Zdrowia zawiesiło na pół roku kolejne listy refundacyjne.

1,95 MLD DOLARÓW NA SZCZEPIONKĘ KORONAWIRUSOWĄ

1,95 mld dolarów na szczepionkę koronawirusową otrzymał od rządu USA Pfizer.

BIOMED SZUKA LEKU W OSOCZU

Giełdowa spółka zaczęła odbierać osocze osób, które przeszły COVID-19. Na razie na tym nie zarobi, ale widzi potencjał komercyjny.

Z SAL DO CEL

Za błędy popełnione nieumyślnie lekarze będą mogli trafić do więzienia. Wyższe kary dla nich wpisano bowiem do antypandemicznej tarczy 4.0.

 

Inne

Informacja NIA

STANOWISKO PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE WEZWANIA GEMINI APPS SP. Z O.O.

Informacja NIL

Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich.