POWRÓT
20.07.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

SZANSA NA LEK OSTATNIEJ SZANSY

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. SEBASTIANEM GIEBELEM, kierownikiem Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Instytutu Onkologii w Gliwicach – Powiedział pan w jednym z wywiadów, że za kilkanaście lat będzie można z zastosowaniem terapii CAR-T wyleczyć większość chorych na nowotwory. Na czym opiera pan swój optymizm?

FUNDUSZ MEDYCZNY PEŁEN NIEPOKOJU

Nowe przepisy nie ułatwią dostępu do nowoczesnych leków – uważają przedstawiciele organizacji społecznej i pracodawców.

BEZ FARTUCHA ZA PRZEKRĘTY

Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, grzywna w wysokości 10 tys. zł oraz – co kluczowe – trzyletni zakaz wykonywania zawodu farmaceuty. Taka kara spotkała kobietę, która wyłudziła refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na niespełna 14 tys. zł. Orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Lublinie.

MF NIE WYKLUCZA ZMIAN W MATRYCY VAT

Od lipca stawka podstawowa miała objąć m.in. komputery przystosowane do pisma Braille’a. W odpowiedzi na pytania DGP resort finansów zapewnił jednak, że nie ma mowy o całkowitej likwidacji 8-proc. stawki VAT dla sprzętu używanego przez niewidomych.

DOBRE WIEŚCI Z USA DLA KRAKOWA I MAŁOPOLSKICH PLANTATORÓW. TRADYCYJNE PAPIEROSY W ODWROCIE, ALE TYTOŃ MA PRZYSZŁOŚĆ

Historyczna decyzja amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) cieszy z jednej strony zwolenników skutecznej walki o świat bez tytoniowego dymu, a z drugiej – małopolskich plantatorów tytoniu czy szerzej – ponad pół miliona Polaków utrzymujących się z obrotu wyrobami tytoniowymi. Jak to możliwe?

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła krótszy, 2-godzinny czas trwania wlewu okrelizumabu firmy Roche

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła, krótszy, dwugodzinny czas trwania wlewu okrelizumabu przeznaczonego do stosowania u pacjentów z rzutową lub pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (RRMS i PPMS). Decyzja o zatwierdzeniu została podjęta w oparciu o pozytywną opinię działającego w ramach EMA Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP).

 

Rozporządzenia

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Lista leków dopuszczonych do obrotu

Import równoległy – czerwc 2020 r.

Wykaz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na import równoległy w czerwcu 2020 r.

 

Inne

Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 111/2020/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

  1. URZ. Min. Zdr. 2020.53

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Informacja MZ

Porozumienie ws. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Informacja NIL

Stanowisko podjęte przez PNRL w dniu 17 lipca 2020 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Funduszu Medycznym .