POWRÓT
17.06.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

POMYLONE LEKI

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię leku stosowanego przy leczeniu nadciśnienia tętniczego i leku działającego nasennie i uspokajająco. Powód? W kartonie zbiorczym produktu leczniczego Nasen stwierdzono obecności kartoników jednostkowych produktu leczniczego Furosemidum Polfarmex oraz obecności w kartoniku jednostkowym leku Furosemidum Polfarmex blistrów z produktem leczniczym Nasen.

Rynek apteczny po 15 dniach czerwca

Cykliczny raport rynkowy PEX o sytucacji w najważniejszych segmentach rynkowych.

OSOCZE DLA BIOMEDU W PROCEDURALNYCH OKOWACH

Właśnie mija czwarty tydzień od czasu, gdy ogłoszono projekt, na bazie którego Polska miała produkować lek na koronawirusa. Nadal nic się nie dzieje. Co na to resort zdrowia?

PRZEŁOMOWA TERAPIA

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili eksperymentalną terapię chorych na raka płuca. Okazało się, że zastosowane leczenie przyniosło znakomite efekty. – To prawdziwy przełom w leczeniu chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca z mutacją w genie EGFR. Przez ponad 2 lata lekarze sprawdzali skuteczność leku o nazwie ozymertynib.

KAPITAŁ Z EMISJI AKCJI NA BADANIA I ROZWÓJ

Firma biotechnologiczna opublikowała strategię na lata 2020-2022. Do końca czasu jej obowiązywania planuje mieć co najmniej trzy projekty w fazie klinicznej, w tym dwa w II fazie badań klinicznych.

ZAGRANICZNE PRZEJĘCIA

Dwie polskie spółki biotechnologiczne wykupiły udziały w europejskich spółkach. Sieć ośrodków badań klinicznych Pratia, należąca do grupy Neuca, objęła 40 proc. udziałów KFGN, firmy działającej na rynku badań klinicznych w Niemczech, specjalizującej się w badaniach z zakresu bezsenności i wyrobów medycznych.

KORONAWIRUS NADAL ATAKUJE

Pandemia w Polsce i wielu innych krajach świata nie słabnie. Nadal jest wielu chorych, pełne oddziały szpitalne i nadal dla niektórych COVID-19 jest chorobą „śmiertelną”.

KOLEJNE USTAWOWE ZMIANY W ZDROWIU

Przebudowę systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia, w tym Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego, umożliwić ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Jest to konieczne m.in. w związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminów lekarskich, wprowadzonymi ze względu na epidemię.

Inne

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 86/2020/DEF

Zarządzenie Nr 86/2020/DEF w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 87/2020/DSOZ

Zarządzenie Nr 87/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

  1. URZ. Min. Zdr. 2020.44

Obwieszczenie nr 1/2020 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.