POWRÓT
10.08.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

NIE MA PRZEŁOMU W LECZENIU COVID-19

Podobno lada chwila będziemy produkować w Polsce skuteczny lek na COVID-19, przygotowywany na bazie osocza ozdrowieńców. Jak duże nadzieje możemy z nim wiązać?

MEDYCY: STOP ZASTRASZANIU!

Sobotni protest lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych odbył się podhasłem sprzeciwu wobec przepisów zaostrzających odpowiedzialność karną za nieumyślne błędy medyczne.

PROFESOR WPADŁ NA MARYŚCE

Zgoda na masową sprzedaż marihuany leczniczej w aptekach w zamian za łapówkę? Tak podejrzewa CBA. Zatrzymano jedną z najważniejszych postaci rynku leków.

BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE TO ZAPEWNIENIE PRZEZ PAŃSTWO DOSTĘPU DO SKUTECZNEGO LECZENIA

Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków musi uwzględniać dwa aspekty: niezakłócony dostęp do leków generycznych i stale poszerzanie tego katalogu o leki nowoczesne.

FIRMA ZACHOWA RODZINNY CHARAKTER

Pierwsze półrocze było dla Mercatora bardzo dobre, wasza spółka mocno przebiła prognozy wynikowe analityków. Jak zapowiada się druga połowa roku?

 

Komunikaty

Komunikat AOTMiT

33/2020 POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI.

Komunikat URPL

Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych, wydanych w trybie art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012.

Komunikat AOTMiT

FARMAKOTERAPIA W COVID-19 PRZEGLĄDY DONIESIEŃ NAUKOWYCH DLA KORTYKOSTERIDÓW ORAZ LOPINAWIRU STOSOWANEGO W SKOJARZENIU Z RYTONAWIREM.

Komunikat AOTMiT

PRZEGLĄDY DONIESIEŃ NAUKOWYCH STRATEGIA WALKI Z COVID-19 ORAZ WYKONYWANIE RT-PCR NA OBECNOŚĆ SARS-COV-2 PRZED SZPITALNYMI PROCEDURAMI MEDYCZNYMI.

 

Inne

Informacja NIL

Apel i stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 7 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Prezesa NZF Nr 124/2020/DAiI

Zarządzenie Prezesa NZF Nr 124/2020/DAiI zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS.