POWRÓT
08.06.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

NIE DZIAŁA. NIE – DZIAŁA! A MOŻE JEDNAK NIE DZIAŁA.

W czwartek wycofano z „The Lancet” krytyczny artykuł o środku, który Donald Trump zachwalał jako antidotum na COVID-19.

DOTACJA OD PAŃSTWA JEST, ALE GWARANCJI NA PRODUKCJĘ NIE MA

Umowy OncoArendi z NCBR na znalezienie innowacyjnych leków nie mają klauzuli komercjalizacji w Polsce. Jeżeli firma wynajdzie przełomowy lek, może go sprzedać komu chce.

EPIDEMIA PRZYSPIESZA

Andrzej Duda ogłasza koniec epidemii, rząd odmraża restrykcje. Polacy z koronawirusem się oswajają. Tymczasem w weekend resort zdrowia odnotował rekordowy przyrost zakażonych.

EPIDEMIA OSWOJONA I UPARTYJNIONA

Blisko połowa Polaków dostrzega autorytarne zachowania władzy PiS. A im bardziej dostrzegamy autorytaryzm władzy, tym mniej akceptujemy jej zalecenia, nawet w sprawie ważnej dla zdrowia.

Główny gen groźnej białaczki odkryty

Więcej na naukawpolsce.pap.pl.

Zmowa patentowa na leki generyczne – jest opinia rzecznika TSUE

Więcej na rp.pl.

Komunikaty

Komunikat OIA w Warszawie

Wyszczególnienie osób – zasięg recepty pro familia.

Komunikat NIA

WIZYTY PRZEDSTAWICIELI MEDYCZNYCH LUB HANDLOWYCH W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2. STANOWISKO NRA Z DNIA 2 CZERWCA BR.

Inne

Informacja z ezdrowie.gov.pl

Uruchomienie nowych reguł weryfikacji e-recepty.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 81/2020/DWM

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 81/2020/DWM w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 82/2020/DSOZ

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 82/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.