POWRÓT
06.08.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

PORZĄDKI W FINANSACH NFZ WYWOŁUJĄ POWAŻNE OBAWY

Zmiana porządkująca czy skok na pieniądze? Przedstawiciele firm farmaceutycznych biją na alarm, ale NFZ uspokaja, że nowy projekt dotyczący jego gospodarki finansowej nie wprowadzi znaczących zmian w polityce płacenia za leki.

PLANY SPÓŁEK BIOTECHNOLOGICZNYCH

Opracowująca nowe leki firma OncoArendi podczas walnego zgromadzenia, przypadającego na 31 sierpnia, zdecyduje o utworzeniu programu motywacyjnego. W jego ramach wyemituje nowe akcje, skierowane do członków zarządu, współpracowników i pracowników.

PRZERABIALI LEKI NA NARKOTYKI

Przez cztery lata wywozili z Polski do Czech hurtowe ilości leków, z których za naszą południową granicą wytwarzano metamfetaminę Pieniądze z tego nielegalnego interesu inwestowali w nieruchomości, luksusowe auta i motocykle. W końcu jednak powinęła im się noga.

CORAZ BLIŻEJ SZCZEPIONKI PRZECIWKO BORELIOZIE

FRANCJA. Wyniki drugiej fazy badań klinicznych szczepionki przeciwko boreliozie wskazują, że jest ona skuteczna i bezpieczna poinformowała francuska firma biotechnologiczna Valneva.

WIĘCEJ OSÓB ZASZCZEPI SIĘ PRZECIWKO GRYPIE?

Rząd rozważa poszerzenie 50-proc. refundacji ceny szczepionki o lekarzy, nauczycieli i osoby powyżej 60. roku życia.

WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE PRODUKTÓW PSZCZELICH I DZIAŁANIE APITERAPII

Lecznicze działanie miodu wykorzystywano już w starożytności. Niestety, z powodu braku stałego składu nie może być zaklasyfikowany jako lek, chociaż badania wykazały jego silne działanie zwalczające bakterie i grzyby, a także lecznicze.

 

Artykuły

ALERT PRAWNY: Zmiany prawne mające na celu usprawnienie systemu ochrony zdrowia w czasie trwania epidemii COVID-19 i po jej ustaniu – Część II: zmiany w imporcie docelowym

W dniu 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu („Ustawa”). Ustawa została skierowana do Senatu i dostępna jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=483.

Ustawa zakłada nowelizację szeregu ustaw, w tym ustawy Prawo farmaceutyczne. Obok przepisów dotyczących e-zdrowia oraz refundacji produktów leczniczych i aspektów związanych z ochroną zdrowia, których dotyczą odrębne alerty (cz. I i cz. III), zmianie mają ulec m.in. przepisy dotyczące importu docelowego produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które to przepisy są obecnie wykorzystywane w różnych sytuacjach braku dostępności produktu leczniczego (np. brak alternatywnych metod leczenia, dostarczanie produktu po zakończeniu badania klinicznego).

 

Komunikaty

Komunikat AOTMiT

32/2020 POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI.

 

Inne

2020.URZ. Min. Zdr. 2020.57

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia przygotowań w zakresie programowania nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia.

Skarga RPO

Koronawirus. Rzecznik skarży do WSA kary pieniężne sanepidu wobec obywateli.

Informacja NIA

Stanowisko podjęte przez PNRL w dniu 5 sierpnia 2020 r.