POWRÓT
05.06.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

PZH- Oświadczenie sprawie testów firmy Biomaxima

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi testów firmy Biomaxima , które po badaniu w laboratorium Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny zostały publicznie określone jako „wymagające potwierdzenia innymi, w pełni sprawdzonymi testami”, Pan Minister Janusz Cieszyński zwrócił się do NIZP-PZH o przygotowanie pogłębionego raportu ze sprawdzenia testu, w celu wyjaśnienia zgłaszanych przez producenta wątpliwości. Zawarte we wcześniejszym raporcie uproszczone sformułowania, kierowane przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych, mogły być mylnie zinterpretowane.

PROF. SIMON O SZCZEPIONCE

Prawdopodobnie na jesieni zostaniemy włączeni w badania kliniczne nad szczepionkami na COVID-19 – mówi prof. Krzysztof Simon ze szpitala zakaźnego we Wrocławiu.

W NADZWYCZAJNEJ SYTUACJI

W obliczu pandemii jeszcze lepiej widać, jak ważne jest zaangażowanie społeczne biznesu i reagowanie na potrzeby wszystkich interesariuszy. Zwłaszcza jeśli mówimy o firmie farmaceutycznej.

POKÓJ, MIŁOŚĆ I TESTY

Jak pewna enklawa hipisów i startupowców w Kalifornii pokonała epidemię koronawirusa.

Łukasz Szumowski zostaje na stanowisku

Więcej na politykazdrowotna.com.

„Katastrofalna” sytuacja w Chicago: chorzy nie mają gdzie zgłosić się po leki

Więcej na mgr.farm.

Terapie komórkami macierzystymi – niesprawdzone i ryzykowne, przypominają naukowcy

Więcej na polityka.pl.

 

Komunikaty

Komunikat NIA

KOMUNIKAT DO FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA. ZAKTUALIZOWANE ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA FLUCYTOZYNY U PACJENTÓW Z NIEDOBOREM DEHYDROGENAZY DIHYDROPIRYMIDYNOWEJ (DPD).

Komunikat AOTMiT

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIEDZENIA RADY DS. TARYFIKACJI W DNIU 28 MAJA 2020 R.

Komunikat AOTMiT

23/2020 POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI.