POWRÓT
03.06.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

SZUMOWSKI KONTRA KONCERNY FARMACEUTYCZNE

Stowarzyszenie wspierane przez firmy produkujące leki osoczopochodne próbuje uzyskać wiedzę o niejawnym procesie budowy w Polsce fabryki frakcjonowania osocza. Przestrzega, że w przeciwnym wypadku… ucierpią pacjenci.

SPOSÓB NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI

Firmy prowadzące prace badawczo-rozwojowe, mające służyć walce z koronawirusem, mogą skorzystać z ulgi B+R i IP Box już w trakcie 2020 r.

MINISTER ZDROWIA DO DYMISJI

Nie ulega wątpliwości, że dalsze zajmowanie przez pana Łukasza Szumowskiego stanowiska ministra grozi obniżeniem poziomu bezpieczeństwa obywateli Polski. A także dalszą dewastacją systemu ochrony zdrowia.

BIEDA WHO

Stało się: Donald Trump groził Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aż w końcu ogłosił, że jego kraj przestaje ją finansować, bo „jest źle zarządzana”.

20 MLD EUR NA WODĘ I ŚCIEKI

Firmy wodno-kanalizacyjne chcą, by w kosztach partycypowali także producenci farmaceutyków oraz innych produktów, z powodu których wzrasta zanieczyszczenie ścieków i koszty ich oczyszczania.

Prezes InventionMed kupuje akcje spółki

Prezes spółki InventionMed, Tomasz Kierul zakupił na rynku NewConnect akcje kierowanej przez siebie firmy o wartości ponad 100 tys. zł. InventionMed realizuje ambitny plan rozwoju obejmujący komercjalizację projektu TutorDerm oraz wirtualnej strzykawki, a także budowę Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy.

Insulina ślimaka może poprawić wyniki leczenia cukrzycy

Więcej na pulsmedycyny.pl.

Szpitale się odmrażają, balansując na skraju bankructwa

Więcej na polityka.pl.

Inne

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 78/2020/DSOZ

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 78/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.