POWRÓT
02.07.2020 r.

W dniu dzisiejszym…

News

USA: NIEBAWEM 100 TYSIĘCY ZAKAŻEŃ COVID-19 DZIENNIE

Główny doradca rządu USA do walki z koronawirusem rysuje czarny obraz bliskiej przyszłości. Dzienny przyrost zakażeń COVID-19 ma osiągnąć sto tysięcy!

WSZYSTKIE ŚRODKI ODKAŻAJĄCE SĄ Z 8-PROC. VAT

Wraz z wejściem w życie nowej matrycy stawek pojawił się problem opodatkowania środków odkażających. Czy warunkiem niższej stawki jest, by miały one jednocześnie właściwości: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze?

DANE MEDYCZNE PACJENTÓW W RĘKACH FIRM

Czy profilowanie pacjentów na podstawie ich danych medycznych przez sieć aptek, po wyrażeniu zgody, to coś złego? Prof. Robert Gwiazdowski adwokat- Nie. Skoro państwo może profilować osoby, które wyrażą na to zgodę, to czemu nie miałby tego robić biznes? Kluczowe jest to, by zgoda ta była świadoma, a nie dorozumiana. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie testów konsumenta, jakie są w sprawach dotyczących instrumentów finansowych.

LEKI DLA SENIORÓW PO STAREMU

Od 1 lipca br. pacjenci 75+ mieli mieć możliwość otrzymania recepty na bezpłatne leki nie tylko od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale także od specjalisty i przy wypisie ze szpitala.

Koronawirus. Aktualna sytuacja w DPS-ach na Mazowszu

W okresie 20-26 czerwca 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego u mieszkańców trzech domów pomocy społecznej występowały potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Średnio 3,3 tys. zł płaciły lekarzom koncerny farmaceutyczne za wykład na kongresie

Więcej na rynekzdrowia.pl.

Rozporządzenia

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1164

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Komunikaty

Komunikat MZ

Dane o systemie ochrony zdrowia dostępne online.

Komunikat AOTMiT

27/2020 POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI.

Komunikat AOTMiT

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU 53. WSPÓŁPRACA BIEŻĄCA – LECZENIE SZPITALNE 2019.

Komunikat NIA

KOMUNIKAT NIA W SPRAWIE NIELEGALNEGO POZYSKIWANIA DANYCH Z PLATFORMY P1 PRZEZ SIEĆ APTEK GEMINI.

Komunikat NIA

SCHEMAT ZARZĄDZANIA ALERTAMI W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH. SERIALIZACJA.

Inne

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2020/DSOZ

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2020/DSOZ

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ – tekst ujednolicony

Zarządzenie Nr 32/2020/DSOZ – tekst ujednolicony w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.