II Forum „Pharma PL@net 360ᵒ”
Rodzaj: KONFERENCJA
Data:04/11/2020 |

W tym roku, wyjątkowo, spotkanie odbędzie się w formule 100% online w dniach 4-5 listopada.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji jest Adapt your business to unstable conditions. Be agile. Be prepared. Be winning. Rzeczywiście proponowane obszary tematyczne, bazujące na pogłębionych wywiadach prowadzonych przez nas od początku tego roku z całym sektorem, w dużej mierze dotyczą starcia dwóch strategii: tej, której celem jest stabilizacja biznesu i tej, dla której nadrzędne są elastyczność i otwartość na nowe.

 

 

Tegoroczna edycja Forum pokaże jak wygląda obecnie rynek farmaceutyczny i medyczny. Da konkretne wskazówki do tego jak prowadzić biznes i gdzie położyć zdecydowane akcenty. Jest miejscem wymiany doświadczeń liderów sektora w kluczowych obszarach rozwojowych firm; osobne wyzwania zostaną omówione w konkretnych case studies w ramach sesji równoległych:

Sesja Plenarna – podsumowanie i prognoza stanu opieki zdrowotnej w Polsce z naciskiem na potencjał rozwoju telemedycyny i value based healthcare
Sesja Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations – ekspercka debata na temat wyzwań i problemów polityki zdrowotnej i kluczowych zmian w ustawodawstwie mających realny wpływ na jakość i stabilność systemu ochrony zdrowia
Sesja Digital Chances, Sales & Marketing Omni-challenge – prezentacja wielowymiarowych działań komercyjnych wspieranych przez Digital; trendy, strategie, innowacje i przykłady konkretnych wdrożeń i rozwiązań
Sesja Distribution & Supply Chain Excellence – cel dyskusji w tej części: zapewnić bezpieczeństwo i efektywność wszystkich ogniw farmaceutycznego łańcucha dostaw
Sesja People & Field Force Development & Effectiveness – operacyjne kwestie oparte o stałą dbałość o motywację i zaangażowanie w zespołach sprzedażowych, a także tematy z zakresu polityki personalnej i rozwoju zasobów ludzkich

Jak w roku ubiegłym, konferencja ma zgromadzić wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia, kluczowe działające na polskim rynku firmy farmaceutyczne i medyczne oraz dostawców rozwiązań dla tych firm, jak również instytucje i organizacje, których interesem jest stały wzrost i rozwój segmentu.

Już teraz w konferencji swoje wystąpienia potwierdziło ponad 70-ciu ekspertów-praktyków; wśród nich reprezentanci kluczowych na polskim rynku firm farmaceutycznych i medycznych oraz profesjonaliści sektora:

Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu, Maciej Miłkowski
Michał Nitka, CEO, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA PHARMACEUTICALS
Marek Macyszyn, General Manager Poland & Czech Republic, VERTEX PHARMACEUTICALS
Nienke Feenstra, General Manager, TAKEDA PHARMA
Phil Krzyzek, General Manager Biopharma, Managing Director, MERCK POLAND
Sebastian Cudny, General Manager, FERRING PHARMACEUTICALS
Jolanta Dilling-Nowińska, General Manager, ABBVIE/ALLERGAN
Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny ds. Rynków Direct CEE, PHILIPS HEALTH SYSTEMS
Robert Łukawski, President of The Management Board, ZENTIVA POLSKA|ALVOGEN PHARMA
Jarosław Marcoll, CEO, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS
Jarosław Olszewski, Prezes Zarządu, BIOFARM
Maciej Chmielowski, Managing Director Poland and Baltic Countries, FRESENIUS KABI POLSKA
Marta Rosińska, Dyrektor Zarządzający Pharmaceutical Diagnostics, GE HEALTHCARE NEE
Irena Rej, Prezes, IZBA GOSPODARCZA FARMACJA POLSKA
Krzysztof Łanda, CEO, MEDINVEST SCANNER
Krzysztof Kopeć, Prezes PZPPF
Andrzej Stachnik, CEO, ZPHF

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://pharmaplanet.pl/