Forum Pharma Planet 360° Innovate. Transform. Be (with the) patient.
Rodzaj: KONFERENCJA
Data:03/11/2021 |

Wydarzenie hybrydowe: konferencja online & wieczorny koktajl offline, które odbędzie się 3-4 listopada 2021 r.

https://pharmaplanet.pl/

Pandemia – jakże trudna dla nas wszystkich – w wielu obszarach stała się paradoksalnie katalizatorem zmian „odkładanych lub bez wysokiego priorytetu”: przyspieszyła cyfrową transformację i zmieniła podejście do pracy zdalnej. Ma oczywiście i ciemne strony: obnażona została słabość naszego systemu ochrony zdrowia; przez uzależnienie dostaw surowców do produkcji leków od zagranicznych rynków doświadczamy opóźnień, łańcuchy dostaw poddawane są ogromnej presji; wiele terapii zostało zawieszonych, zabiegi są odkładane. W czasach zmian form komunikacji pacjenta z lekarzem i lekarza z firmą farmaceutyczną kluczowe staje się zapewnienie pacjentowi dostępu do właściwej terapii, w tym terapii nowoczesnymi lekami.

By lepiej dopasować się do szybko zmieniającej się sytuacji, firmy farmaceutyczne przebudowują swoje wewnętrzne struktury i wdrażają innowacyjne rozwiązania. Jednocześnie koncentrują się na właściwym mierzeniu efektywności pracy zespołu Sales Force, a także utrzymaniu wysokiej motywacji, zaangażowania i zadbania o wellbeing pracownika.

W gronie najważniejszych uczestników polskiego rynku ochrony zdrowia, jak co roku, ponad podziałami, będziemy rozmawiać o naszych wspólnych celach i wyzwaniach, o tym jak jeszcze skuteczniej prowadzić nasz biznes.
Bo łączy nas jeden cel – jeszcze lepiej służyć naszym pacjentom.

Cel Forum

Wspieramy rozwój rynku: pharma/medical/healtcare, poprzez dostarczenie i rozwijanie platofrmy wymiany doświadczeń. Prezentujemy innowacyjne pomysły w kluczowych dla segmentu obszarach i inspiracje płynące z najlepszych wdrożeń.

Dla kogo?

Forum to miejsce wymiany myśli i doświadczeń osób zaangażowanych w rozwój przemysłu farmaceutycznego i medycznego, osób zarządzających, dyrektorów i managerów odpowiedzialnych za kluczowe obszary takie jak:
• market access i polityka zdrowotna
• marketing, sprzedaż, wsparcie sprzedaży
• dystrybucję, logistykę i łańcuch dostaw
• badania rynku, HR, szkolenia i rozwój

Forum odbędzie się w wygodnej i bezpiecznej formule – 100% online.

Na jakie pytania odpowiemy?

  •  Jak zapewnić pacjentom dostęp do terapii i nowoczesnych leków
  •  Jak sprawnie i bezpiecznie zmierzać w kierunku innowacyjnej organizacji
  • Jak dopasować strategie do regulatora i zmieniających się przepisów prawa
  • Jak zaangażować klienta, tworzyć skuteczny mix kanałów dotarcia i mierzyć skuteczność działań SF
  • Jak zadbać o motywację, zaangażowanie i wellbeing pracownika
  • Jak dopasować łańcuch dostaw do szybkozmiennego świata

Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać ekspertów z m.in.:

MINISTERSTWA ZDROWIA, TEVA PHARMACEUTICALS, FRESENIUS KABI, ANGELINI PHARMA, BIOMED LUBLIN, POLPHARMA, INFARMA, OGÓLNOPOLSKIEJ IZBy GOSPODARCZej WYROBÓW MEDYCZNYCH „POLMED”, PZPPF, ZPHF, FUNDACJI NA RZECZ PACJENTÓW – OPIEKA FARMACEUTYCZNA W CENTRUM UWAGI, ADAMED, FRESENIUS KABI, MSD, POLSKA FEDERACJA SZPITALI, JANSSEN-CILAG, INFARMA, STADA PHARMA, BAYER, NEUCA, NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ i wiele innych.