Kategorie tematyczne

Artykuły

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE – JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE –  JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?
Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (projekt z 23 października 2017 r.). Bezsprzecznie, w przypadku wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego w projektowanym brzmieniu, wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego nowe instytucje prawne oraz zostanie nałożonych na przedsiębiorców wiele obowiązków, których niespełnienie prowadzić będzie do zastosowania dotkliwych sankcji. W artykule sygnalizujemy najważniejsze założenia projektu z uwzględnieniem aspektu sektora farmaceutycznego. dalej

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Prawo

News

FDA chce wspierać rozwój nowych produktów dla palaczy

18 Sierpień 6800

Więcej: politykazdrowotnadalej

Holandia: kobietom w ciąży podawano sildenafil. 11 urodzonych dzieci zmarło

18 Sierpień 6800

Więcej: rynekaptekdalej

Jest dokument Polityka Lekowa

18 Sierpień 6800

Już na jesieni „Polityka Lekowa Państwa w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022” może być oficjalnym dokumentem rządowym. O takiej perspektywie czasowej mówił wiceminister zdrowia Marcin Czech na konferencji prasowej (10 lipca).dalej

AKTUALIA

18 Sierpień 6800

Komisja Europejska przedstawiła 28 maja br. propozycję zmiany regulacji, która sprawi, że producenci unijni łatwiej i szybciej będą mogli wchodzić na rynki z lekami genetycznymi i biopodobnymi po wygaśnięciu obowiązującego okresu ochronnego.dalej

Lekohandlarze za kratkami

18 Sierpień 6800

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, agenci CBA zatrzymali siedem osób w sprawie związanej z odwróconym łańcuchem dystrybucji leków. dalej

czytaj więcej