Znaczenie Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-649/18 dla oceny obowiązującego w Polsce zakazu reklamy aptek
W dniu 1 października 2020 r. zapadł istotny także na gruncie prawa polskiego wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako: „TSUE”) wydany w trybie prejudycjalnym w sprawie C-649/18. Wyrok ten dotyczy wykładni unijnego prawa pochodnego w kontekście regulacji krajowych przewidujących ograniczenia (zakazy) reklamy czy promocji dotyczącej działalności aptek, odnoszących się także do świadczenia usługi sprzedaży leków OTC przez Internet. Ograniczenia w tej sferze wynikające z prawa krajowego zostały poddane ocenie zwłaszcza w świetle interpretacji postanowień dyrektywy o handlu elektronicznym i przewidzianej w niej zasady swobody świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego.
Widzisz tylko część artykułu, jeżeli chcesz zobaczyc cały zaloguj się.
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęsciej czytane

29.04
2019
Popularne leki wycofane z aptek
08.04
2019
ALERT PRAWNY: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
14.03
2019
„Jestem ofiarą firmy Neuca”
12.02
2019
ALERT PRAWNY: Nowe opakowania produktów leczniczych
15.01
2019
Alert prawny ekspertów Kancelarii KONDRAT i Partnerzy na temat nowej Ustawy o produktach kosmetycznych