Kategorie tematyczne

LDS Łazewski Depo i Wspólnicy

LDS Łazewski Depo i Wspólnicy
email:
www: www.lds-ip.pl


LDS Łazewski Depo i Wspólnicy stanowi unikatową na polskim rynku formę współpracy rzeczników patentowych, adwokatów i radców prawnych. Wyjątkowość oferty LDS opiera się na założeniu, że najwyższy standard świadczonych usług wymaga daleko idącej specjalizacji. W naszej Kancelarii specjalizacja ta przejawia się między innymi w połączeniu kompetencji w zakresie prawa własności przemysłowej z praktyką w dziedzinie prawa farmaceutycznego.

Naszym Klientom z sektora „life science” oferujemy przede wszystkim:

-           reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym zarówno w sprawach o uzyskanie patentu, jak również w postępowaniach spornych o unieważnienie wcześniej przyznanych praw. Nasza praktyka w zakresie uzyskiwania patentów farmaceutycznych obejmuje kilkaset zgłoszeń oraz udzielonych już patentów. Niejednokrotnie zdołaliśmy skutecznie zakwestionować restrykcyjne praktyki Urzędu Patentowego w zakresie oceny poziomu wynalazczego i wymogu dostatecznego ujawnienia.

-           prowadzenie sporów sądowych o naruszenie praw z patentu. Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilkanaście skomplikowanych spraw dotyczących egzekwowania patentów na związki czynne, procesy chemiczne i kompozycje farmaceutyczne. Dotychczas uzyskaliśmy również kilka, korzystnych dla naszych Klientów, rozstrzygnięć w postępowaniach zabezpieczających. We wszystkich sprawach o naruszenie patentu wykorzystujemy nasze doświadczenia w zakresie regulacji dotyczących wytwarzania produktów leczniczych i procedur rejestracyjnych, obrotu produktami leczniczymi oraz zasad ich reklamy. Specyfika tych regulacji nadaje bowiem prowadzonym postępowaniom szczególny charakter.

-           doradztwo w zakresie ochrony wynikającej z okresów wyłączności danych rejestracyjnych. Ochrona danych nie jest tożsama z ochroną wynikającą z patentu, instytucje te uzupełniają się jednak wzajemnie. Zapewnienie naszym Klientom najbardziej efektywnej ochrony ich praw wymaga od nas równoległego doradztwa w obu kwestiach. Zespół LDS stale rozwija swoją praktykę również w innych, szeroko rozumianych, zagadnieniach regulacyjnych.

-           zarządzanie portfelem znaków towarowych przeznaczonych do oznaczania farmaceutyków. Nasi klienci z branży farmaceutycznej mogą korzystać z naszego doświadczenia związanego ze szczególnym charakterem oznaczeń tej kategorii produktów, który na przestrzeni lat został wypracowany w orzecznictwie krajowym i wspólnotowym. W szczególności w naszych opiniach uwzględniamy zasady oceny nazw leków przyjęte przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Naszych Klientów reprezentujemy także w sporach związanych z naruszeniami praw do znaków towarowych oraz w postępowaniach spornych o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw przyznanych na znaki.

-           doradztwo w zakresie oznakowania i reklamy produktów leczniczych. Duża część naszej praktyki obejmuje ocenę aktywności marketingowej firm farmaceutycznych, w tym w szczególności z zakresie postępowań nadzorczych prowadzonych przed Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wspólnicy i pracownicy Kancelarii są uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i warsztatów o tej tematyce.

Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lds-ip.pl lub też prosimy o kontakt z Kancelarią:

Marek Łazewski, partner, marek.lazewski@lds-ip.pl

Agnieszka Gałązka-Kuszczyk, associate, agnieszka.galazka@lds-ip.pl

LDS Łazewski, Depo i Wspólnicy sp.k., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

tel.      +48 22 832 25 15

fax      +48 22 832 25 17