Kategorie tematyczne

Pharma > News

Ilość dokumentów w tej kategorii: 23792

Idź do strony: Poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna

Faktury dla szpitali pod szczególną ochroną. To jest dobre rozwiązanie?

25 Czerwiec 2019
Podmioty lecznicze mają 60 dni na uregulowanie należności wobec kontrahentów, inne podmioty publiczne mają na to tylko 30 dni. Projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych utrzymuje uprzywilejowaną pozycję jednostek sektora zdrowia. Czy słusznie? dalej

Chorzy na raka jelita grubego zostali bez leczenia

25 Czerwiec 2019
Z wykazu leków refundowanych usunięto cetuksymab i bewacyzumab - leki stosowane w leczeniu I i II linii raka jelita grubego. Biorąc pod uwagę, że Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, które nie refunduje leczenia III i IV linii, to oznacza, że ci chorzy stracili w ogóle możliwość leczenia. dalej

STRACĄ REFUNDOWANY LEK?

25 Czerwiec 2019
Diabetycy zwracają uwagę, że na nowej liście refundacyjnej nie znajdzie się stosowany przez pacjentów od lat sprawdzony lek na cukrzycę. Czy to prawda? dalej

60 TYS. USD ZA GALON NIEBIESKIEGO ZŁOTA

25 Czerwiec 2019
Branża farmaceutyczna doprowadziła już niemal do wymarcia żyjątka nazywanego przez Brytyjczyków krabem podkówkowym — alarmuje Bloombeg. dalej

W Europie rocznie dopuszcza się na rynek ponad 80 nowych leków. W Polsce dostęp do nowoczesnych terapii jest wciąż utrudniony

25 Czerwiec 2019
Dzięki nowo opracowanym lekom choroby dotychczas nieuleczalne stają się uleczalne, a śmiertelne - przewlekłymi. Innowacjom w farmakoterapii zawdzięczamy nawet 60 proc. wzrostu oczekiwanej długości życia - wynika z raportu INFARMY „Przełomowe innowacje farmaceutyczne”. dalej

CHIŃSKI PROBLEM POLSKICH PACJENTÓW

24 Czerwiec 2019
Kilkanaście wielkich fabryk w Państwie Środka zostało zamkniętych. W efekcie w Polsce brakuje już ponad 100 leków. A wiele kolejnych zdrożeje lada chwila. dalej

Apteka jednak sprzeda szkole płyn na wszy

24 Czerwiec 2019
Jeszcze w lipcu do Sejmu trafić ma projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który znosi sankcje karne za sprzedaż leków do placówki oświatowej, przedszkola czy domu pomocy społecznej. dalej

CHCĄ WRESZCIE NORMALNIE ŻYĆ

24 Czerwiec 2019
Aż 18 lat czekają na refundację terapii zastępczej polscy pacjenci z rzadką chorobą Fabry'ego. Teraz apelują do władz, by ulżyły im w cierpieniu. dalej

PACJENCI W KRÓTSZEJ KOLEJCE DO OPERACJI OKA

24 Czerwiec 2019
Nielimitowany dostęp do zabiegów usuwania zaćmy przynosi pierwsze efekty. dalej

Chcemy współtworzyć system skupiony na potrzebach pacjenta

24 Czerwiec 2019
Niezbędny jest dialog oraz wspólne działanie rządu, przemysłu i wszystkich interesariuszy ochrony zdrowia, by zbudować naprawdę zrównoważony i nastawiony na długofalowe efekty system - mówi Markus Sieger, prezes Grupy Polpharma. dalej

Wojewoda z PiS skarży się na marszałka z PiS

24 Czerwiec 2019
Prawnicy wojewody przygotowują skargi do sądu administracyjnego na uchwały zarządu województwa o powołaniu p.o. dyrektorów szpitali. Uważają, że są one niezgodne z ustawą o działalności leczniczej. W szpitalach po prostu nie można powoływać p.o. dyrektorów. dalej

Raport „Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia i Indeks Raka Piersi – komentarz Polskiego Panelu Ekspertów”

24 Czerwiec 2019
Istnieje wiele gotowych rozwiązań w systemach opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej, które zaimplementowane w Polsce, mogłyby relatywnie szybko poprawić efektywność i jakość służby zdrowia. Kraje, które osiągnęły najlepsze wyniki mierzą i oceniają jakość świadczonych usług. Wiele z nich ma jasno zdefiniowany czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne, a opieka nad pacjentem jest skoordynowana – wynika z raportu „Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia i Indeks Raka Piersi – komentarz Polskiego Panelu Ekspertów”. dalej

Kary dla aptekarzy. Resort zdrowia zgodził się, by nowe przepisy nie dotyczyły leków sprzedawanych bez recepty

24 Czerwiec 2019
Więcej: money dalej

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty wybrał nowe władze na kolejną kadencję 2019-2022

24 Czerwiec 2019
PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” w dniu 12 czerwca 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrał Zarząd i Radę Generalną w kadencji 2019-2022. dalej

NOWA ERA DLA PACJENTÓW Z SMA 5

21 Czerwiec 2019
Pod koniec 2016 roku Agencja Żywności i Leków (FDA), a w maju 2017 roku również Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowały lek zmieniający naturalny przebieg rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Od grudnia 2018 roku dostęp do nowej cząsteczki w ramach programu lekowego uzyskali także polscy pacjenci. dalej

RZĄD SZYKUJE SIĘ NA LEKI "C"

21 Czerwiec 2019
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach gwarantowanych, zawierający zapis o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży. dalej

WIĘKSZE NAKŁADY NA SŁUŻBĘ ZDROWIA TO LEPSZE LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

21 Czerwiec 2019
Aby skutecznie leczyć choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory, w szczególności te o największym odsetku śmiertelności (jak rak płuca), oraz cukrzycę i rozwijające się w jej przebiegu powikłania, konieczne jest zwiększenie finansowania innowacyjnych terapii. Ponadto należy położyć większy nacisk na wczesną diagnostykę, a także gromadzenie wiarygodnych danych, będących podstawą skutecznej polityki zdrowotnej. Tak wskazywali uczestnicy debaty „Znaczenie rozwiązań systemowych dla leczenia chorób cywilizacyjnych". dalej

Gedeon Richter i Allergan otrzymali zgodę FDA na rozszerzenie zakresu terapeutycznego leku VRAYLAR (kariprazyna) na leczenie depresji dwubiegunowej

21 Czerwiec 2019
Więcej: kierunekfarmacja dalej

Nowe władze PASMI. Prezesem zarządu została Ewa Jankowska

21 Czerwiec 2019
Więcej: termedia dalej

10 zgód na RDTL, a programu lekowego wciąż brak

21 Czerwiec 2019
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała już 10 pozytywnych rekomendacji w kwestii finansowania w ramach RDTL (Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych) leku niwolumab dla pacjentów z płaskonabłonkowym nowotworem regionu głowy i szyi. Dzięki temu, po trwającej kilka miesięcy procedurze, chorzy otrzymują możliwość skorzystania z nowoczesnego leczenia. Dlaczego nadal nie powstał program lekowy dla tej grupy pacjentów? dalej

INTERNETOWE KONTO PACJENTA - BRAMA DO CYFROWYCH USŁUG W OCHRONIE ZDROWIA

19 Czerwiec 2019
Internetowe Konto Pacjenta (IKR) zapewnia dostęp do informacji o udzielonych nam świadczeniach medycznych, wystawionych e-receptach czy e-skierowaniach w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umożliwia też otrzymywanie e-recept za pośrednictwem SMS-ów i e-maili. dalej

WYŁUDZILI Z ŃFZ PONAD 1,5 MLN ZL. 7 OSÓB USŁYSZAŁO ZARZUTY

19 Czerwiec 2019
W proceder zamieszanych było dwoje aptekarzy z powiatu przemyskiego, członkowie ich rodzin oraz lekarz rodzinny, która wystawiał recepty. 7 osób usłyszało zarzuty, trzech z nich zostało tymczasowo aresztowane. Kwota wyłudzenia przekroczyła 1,5 miliona złotych. dalej

OKOŁO 70 PROC. PACJENTÓW Z PADACZKĄ MOŻNA SKUTECZNIE LECZYĆ

19 Czerwiec 2019
Nie da się przewidzieć, który lek u danej osoby doprowadzi do remisji napadów padaczkowych, dlatego tak ważny jest dostęp do szerokiego wachlarza cząsteczek. dalej

18 LAT CZEKAJĄ NA LEK RATUJĄCY ŻYCIE

19 Czerwiec 2019
Polska to jedyny kraj w UE, w którym odmawia się refundacji leczenia pacjentów z chorobą Fabr/ego. dalej

Nowa szpitalna rachunkowość

19 Czerwiec 2019
Szykują się zmiany w księgowości placówek leczniczych. Nowy standard rachunku kosztów zmusi je do zmiany sposobu sprawozdawania kosztów. dalej

Sprawdź ciśnienie na swoim smartfonie

19 Czerwiec 2019
Spółka telemedyczna MedApp wprowadza nową wersję systemu CarnaLife i prowadzi rozmowy z Intec Medical, dystrybutorem urządzeń medycznych. Firmy opracowały rozwiązanie, które połączy sprzęty diagnostyczne dystrybutora z opracowanym przez MedApp systemem. Usługa ma zadebiutować w sierpniu. dalej

KLADRYBINA PODAWANA JEST KRÓTKO, A DZIAŁA DŁUGOFALOWO

19 Czerwiec 2019
Zaletą leku — poza wysoką skutecznością i szerokimi wskazaniami — jest bardzo wygodny sposób dawkowania oraz monitorowania przebiegu leczenia. dalej

WAŻNA JEST ELASTYCZNOŚĆ ZMIANY TERAPII W POSTACI RZUTOWO-REMISYJNEJ SM

19 Czerwiec 2019
Coraz więcej opcji terapeutycznych SM, a przy tym parametrów pomiaru ich efektów sprawia, że częściej dochodzi do zmiany leku w przebiegu choroby pacjenta. dalej

Rynek apteczny po 15 dniach czerwca 2019

19 Czerwiec 2019
Cykliczny raport rynkowy PEX o sytuacji w najważniejszych segmentach rynkowych. dalej

Dać chorym szansę na precyzyjne leczenie raka

18 Czerwiec 2019
Dopasowanie terapii do informacji genetycznej nowotworu gwarantuje leczenie optymalne. Kłopotem jest mały dostęp do badań, które są drogie, a często przeprowadzane nieprawidłowo i bez uzasadnienia. Jak można to zmienić? dalej
Idź do strony: Poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna

Archiwum