Kategorie tematyczne

Artykuły

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).
Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

ALERT PRAWNY: Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej

ALERT PRAWNY: Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej
W związku z wejściem w życie 15 lipca 2016 roku nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy przygotowała Alert prawny zawierający szczegółowe omówienie najważniejszych zmian dokonanych przez ustawodawcę. dalej

Prawo

News

Potencjalny lek Selvity wart miliony

29 Marzec 2017

Spółka sprzedała licencję na lek na białaczkę grupie Menarini.dalej

Mafia farmaceutyczna

29 Marzec 2017

Przestępstwa farmaceutyczne stały się potężnym biznesem. Na samym nielegalnym eksporcie leków z Polski zarabia się podobno 3 miliardy złotych rocznie. dalej

Ustawa o tzw. sieci szpitali – bez poprawek w senackiej komisji zdrowia

29 Marzec 2017

Więcej: rynekzdrowiadalej

Za co Neuca S.A. płaciła członkom NRA?

29 Marzec 2017

Więcej: mgr.farmdalej

Leki przeciwnowotworowe poza typowymi wskazaniami

29 Marzec 2017

Aspekty praktyczne związane ze stosowaniem cytostatyków znalazły się w kręgu szczególnego zainteresowania farmaceutów szpitalnych z racji nie tylko przygotowywania postaci leku odpowiedniej do podania pacjentowi, lecz także konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jego stosowania. Wiele substancji podlega określonym rygorom, gdy są stosowane w terapii przeciwnowotworowej, natomiast znajdując zastosowanie poza tym zakresem medycyny, zazwyczaj wymykają się spod kontroli.dalej

czytaj więcej