Kategorie tematyczne

Artykuły

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).
Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

ALERT PRAWNY: Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej

ALERT PRAWNY: Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej
W związku z wejściem w życie 15 lipca 2016 roku nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy przygotowała Alert prawny zawierający szczegółowe omówienie najważniejszych zmian dokonanych przez ustawodawcę. dalej

Prawo

News

Morawiecki gani ideę apteki dla aptekarza

18 Styczeń 2017

Z opinii resortu rozwoju do stworzonego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne wyłania się obraz fatalnie skonstruowanej regulacji, która ma na celu wzmocnienie indywidualnych aptekarzy w rynkowych potyczkach z dużymi sieciami.dalej

Koncentracja aptek będzie utrudniona

18 Styczeń 2017

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt „Apteka dla aptekarza”. Resort zdrowia zapowiada dalsze zmiany prawa farmaceutycznego.dalej

Apteki zostaną zamrożone

18 Styczeń 2017

Ministerstwo Zdrowia w pełni popiera poselski projekt zmian na rynku aptecznym. Wątpliwości ma resort rozwoju.dalej

Komisja Zdrowia pozytywnie opiniuje zmiany na rynku aptek

18 Styczeń 2017

Więcej: mgr.farmdalej

Będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia

18 Styczeń 2017

Więcej: medexpressdalej

czytaj więcej