Kategorie tematyczne

Artykuły

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).
Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej
23 września 2016 r. do uzgodnień i konsultacji społecznych przekazano projekt z dnia 21 września br. ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. dalej

ALERT PRAWNY: Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej

ALERT PRAWNY: Nowelizacja Ustawy o działalności leczniczej
W związku z wejściem w życie 15 lipca 2016 roku nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy przygotowała Alert prawny zawierający szczegółowe omówienie najważniejszych zmian dokonanych przez ustawodawcę. dalej

Prawo

News

Radziwiłł o pigułce

24 Luty 2017

Wg projektu ustawy o lekach hormonalnych tabletka „dzień po” będzie tylko na receptę.
Oburzone feministki zapowiadają protesty. Ministerstwo Zdrowia mówi o dbałością o bezpieczeństwo pacjentek.dalej

Pierwszy konkurent dotarł do mety

24 Luty 2017

Mabion › Wciąż duża szansa na podium.

Europejska Agencja Leków (EMA)wydała zgodę na sprzedaż w UE biopodobnego leku do rituximabu koreańskiej spółki Celltrion. Nad takim samym lekiem pracuje Mabion. Lek Celltriona do sprzedaży może trafić już w najbliższych dniach. dalej

Nie wypełnili testamentu Kality

24 Luty 2017

SEJM Ustawa o leczniczej marihuanie, złożona w imieniu zmarłego na raka mózgu byłego rzecznika SLD, trafiła do kosza.dalej

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE coraz częściej zgłaszane

23 Luty 2017

Zmiana przepisów umożliwiła chorym i ich bliskim informowanie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o ubocznych efektach brania leków. A obowiązek powiadamiania o takich faktach nałożyła m.in. na ratowników i pielęgniarki. Liczba zgłoszeń rośnie.dalej

Boom na polisy zdrowotne

23 Luty 2017

Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zwiększyła się o 28 proc. w skali roku.dalej

czytaj więcej