Kategorie tematyczne

Pharma > Badania kliniczne > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 2

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA 07 Grudzień 7600
W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad nowym pilotażowym programem implementowanym przez FDA, który ma na celu pomoc firmom farmaceutycznym w wyborze odpowiednich nazw dla produktów leczniczych, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do obrotu. To nieobowiązkowe badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa stosowania nazwy, co ciekawe bierze również pod uwagę inne aspekty, w tym marketingowe. dalej

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law 07 Grudzień 4400
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Archiwum działu