Kategorie tematyczne

Pharma > Badania kliniczne > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 3

Europejski Trybuna! Sprawiedliwości uważa, że czosnek, mimo że leczy, nie jest lekiem

16 Listopad 2007
dalej

Lifesciences Bulletin

14 Listopad 2007
w załączeniu jesienne wydanie Lifesciences Bulletin, który został przygotowany przez Grupę Farmaceutyczną CMS Cameron McKenna.Enclosed please find the autumn edition of the Lifesciences Bulletin prepared by the Pharmaceutical Team from CMS Cameron McKenna. dalej

Przepisy antykorupcyjne w nowelizacji prawa farmaceutycznego. Anti-bribery provisions

Przepisy antykorupcyjne w nowelizacji prawa farmaceutycznego.
Anti-bribery provisions 09 Listopad 2007
Znowelizowana dnia 24 sierpnia 2007 r. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza grupę nowych tzw. przepisów antykorupcyjnych (art. 63a-63c) i połączone z nimi przepisy karne (art. 192b-c). Przepisy te budzą uzasadnione wątpliwości warte omówienia. dalej

Archiwum działu