Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 2

Dopuszczalny zakres reklamy produktu leczniczego. Nowe podejście?

Dopuszczalny zakres reklamy produktu leczniczego. Nowe podejście? 29 Marzec 2011
Jednoznaczne określenie zakresu zgodnej z prawem reklamy produktu leczniczego jest przedsięwzięciem stwarzającym niemałe trudności. Dyskusja wokół prawidłowej wykładni art. 87 ust. 2 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi nie ustaje, dostarczając nowych argumentów mających umożliwić odpowiedź na pytanie: czy zakres informacji ujętych w reklamie produktu leczniczego musi być tożsamy z zakresem danych zawartych w jego charakterystyce? dalej

Sponsor jednak zapłaci za skutki uboczne badanego leku

Sponsor jednak zapłaci za skutki uboczne badanego leku 07 Marzec 2011
Do takich wniosków może prowadzić literalna wykładania znowelizowanego art. 37k Prawa farmaceutycznego („Pf”), który został uchwalony przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.; najpewniej przepis ten stanie się obowiązującym prawem od dnia 1 kwietnia 2011 r. dalej

Archiwum