Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 2

Nowa ustawa refundacyjna –pierwszy wykaz

Nowa ustawa refundacyjna –pierwszy wykaz 17 Wrzesień 2010
Każda sytuacja, w której dochodzi do zmiany stanu prawnego względem stanu istniejącego dotychczas, nakłada na ustawodawcę powinność odpowiedniego uregulowania sytuacji przejściowej, tak aby w sposób jednoznaczny przesądzić, które przepisy mają zastosowanie do zdarzeń prawnych powstałych pod rządem dotychczasowych regulacji, a istniejących nadal. Nowa ustawa refundacyjna nie jest w tym zakresie wyjątkiem, przy czym z praktycznego punktu widzenia jednym z ważniejszych będzie ten, odnoszący się do „pierwszego wykazu”. dalej

Reklama leku a Charakterystyka Produktu Leczniczego

Reklama leku a Charakterystyka Produktu Leczniczego 13 Wrzesień 2010
Praktyka stosowania w reklamach tzw. „skróconych informacji o leku” napotyka na nieprzerwany stanowczy opór Głównego Inspektora Farmaceutycznego. dalej

Archiwum