Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 2

System zachęt preferujących określone produkty lecznicze nie narusza dyrektywy

System zachęt preferujących określone produkty lecznicze nie narusza dyrektywy 19 Lipiec 2010
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-62/09 dalej

Nazwy leków w procedurze centralnej

Nazwy leków w procedurze centralnej 05 Lipiec 2010
W państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym oczywiście również w Polsce) dopuszczone do obrotu są także produkty lecznicze, co do których pozwolenie wydała Komisja Europejska lub Rada (UE). dalej

Archiwum