Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 3

Nazwa i jej oblicza…

Nazwa i jej oblicza… 24 Sierpień 2009
Od dawna już wiadomo, że nazwy leków pełnią istotną rolę w procesie pozyskiwania konsumenta. Ten aspekt tworzenia nazw widoczny jest przede wszystkim wśród leków wydawanych bez recepty, choć i na rynku leków wydawanych z przepisu lekarza zauważyć można coraz większą kreatywność. Nic w tym dziwnego, bowiem stworzenie skutecznej pod względem perswazyjnym nazwy stanowi przecież nie tylko dobrą rekomendację dla produktu, ale może stać się bezpośrednią przyczyną oceny leku przez odbiorcę, który poprzez sugestie ukryte w nazwie oceni skuteczność leku, siłę jego oddziaływania czy bezpieczeństwo. dalej

Aktualizacja zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne a łączenie, podział i przekształcenie spółek

Aktualizacja zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne a łączenie, podział i przekształcenie spółek 13 Lipiec 0
W praktyce orzeczniczej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jako organu właściwego w sprawie wydawania zezwoleń na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, np. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej, niejednokrotnie wyłania się problem trybu aktualizacji zezwolenia, w związku z połączeniem lub przekształceniem spółki prawa handlowego, będącej beneficjentem tegoż zezwolenia. dalej

Afinitor - pierwszy lek dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki po terapii celowanej zarejestrowany w Unii Europejskiej

Afinitor - pierwszy lek dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki po terapii celowanej zarejestrowany w Unii Europejskiej 12 Sierpień 2009
Afinitor® (ewerolimus) został zarejestrowany w Unii Europejskiej jako pierwszy lek przynoszący korzyści pacjentom z zaawansowanym rakiem nerki, u których choroba uległa progresji po zastosowaniu terapii celowanej. dalej

Archiwum