Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 2

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07).

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07). 18 Marzec 2009
Przedmiotem skargi Komisji Europejskiej jest żądanie stwierdzenia przez Trybunał, iż Królestwo Hiszpanii wycofując z obrotu znaczną liczbę produktów wytworzonych z ziół leczniczych, wyprodukowanych lub sprzedawanych zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, na podstawie praktyki administracyjnej polegającej na wycofywaniu z obrotu wszelkich produktów zawierających gatunki roślin nieujęte w załączniku do rozporządzenia ministra w sprawie ustanowienia rejestru leczniczych preparatów roślinnych z dnia 3 października 1973 r. (dalej: rozporządzenie z 1973 r.), ponieważ uznało je za produkty lecznicze sprzedawane bez obowiązkowego zezwolenia naruszyło zobowiązania, które na nim ciążą m. in. na mocy art. 28 i 30 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. dalej

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 1 16 Lipiec 3200
Badania pokazują, że nazwa marki jest jednym z kluczowych czynników wpływających na podejmowane decyzje o zakupie. Nazwa jest zatem jednym z najważniejszych elementów budującym markę. To nazwa niezależnie od medium pojawia się we wszystkich przekazach reklamowych, czy w ogóle komunikatach firmy. Czy to radio, telewizja, prasa, czy wypowiedź menagera, prezesa firmy, gdzieś w eterze, na ekranie, stronie w gazecie, zawsze pada nazwa marki. Dziś wydawałoby się, że każdy brand menager i inwestor powinien to wiedzieć i świadomie wykorzystywać. Ale tak nie jest. Dlaczego? dalej

Archiwum