Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 2

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii

Patenty na leki w Wielkiej Brytanii 19 Luty 2009
Brytyjskie sądownictwo, w tym przede wszystkim tamtejszy High Court stał się miejscem, w którym rozstrzygano wiele sporów o unieważnienie patentów na istotne komercyjnie produkty firm farmaceutycznych. dalej

Omówienie Wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2009 r. (sprawa C- 140/07) w sprawie Hecht-Pharma GmbH

16 Luty 2009
Produkty graniczne – Leki a suplementy diety – orzeczenie ETS dalej

Archiwum