Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 6

Nazwa produktu leczniczego

Nazwa produktu leczniczego 20 Marzec 2008
Wybór marki, czy nazwy produktu jest bez wątpliwości jedną z najistotniejszych decyzji w ramach przyjmowanej dla danego produktu strategii marketingowej. W przypadku produktów leczniczych wybór marki wydaje się zadaniem wyjątkowo trudnym. dalej

Produkty graniczne - produkt biobójczy czy lek weterynaryjny - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Produkty graniczne - produkt biobójczy czy lek weterynaryjny - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 17 Marzec 2008
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 4 marca 2008 r. (sygn. VII SA/Wa 2179/07) uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Zdrowia umarzającą postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na obrót produktu biobójczego. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część II)

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część II) 13 Marzec 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w styczniu i lutym 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część I)

Reklama leków – decyzje GIF w sprawie naruszeń – styczeń – luty 2008 r. (część I) 11 Marzec 2008
Artykuł zawiera omówienie decyzji wydanych przez nadzór farmaceutyczny w styczniu i lutym 2008 r. Decyzje zostały podzielone w oparciu o typy naruszeń obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawczego. dalej

Projekt wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pediatrycznych badań klinicznych

Projekt wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pediatrycznych badań klinicznych 06 Marzec 2008
Komisja Europejska, na podstawie artykułu 41(3) Rozporządzenia 1901/2006 sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, sporządziła projekt wytycznych dotyczących charakteru informacji, które mają być wprowadzone do europejskiej bazy danych i sposobu w jaki mają być przedkładane i publikowane wyniki badań klinicznych. dalej

Bezpośrednia dystrybucja leków – chwilowa moda czy trwały trend?

Bezpośrednia dystrybucja leków – chwilowa moda czy trwały trend? 05 Marzec 2008
Model sprzedaży bezpośredniej jako pierwsi wprowadzili w Wielkiej Brytanii Pfizer i AstraZeneca. Mimo, że początkowo polscy hurtownicy czuli się bezpiecznie, potwierdziły się ich obawy przed pojawieniem się takiego systemu dystrybucji także na polskim rynku farmaceutycznym. dalej

Archiwum