Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 4

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS

Zapowiedź raportu Komisji Europejskiej – informacja opracowana przez kancelarię LOVELLS 28 Listopad 2008
Komisja Europejska opublikuje wstępny raport dotyczący sektora farmaceutycznego dalej

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości

Nowe Rozporządzenie – nowe obowiązki. Cz. I Reklama kierowana do publicznej wiadomości 27 Listopad 2008
W dniu 21 listopada 2008 r. Minister Zdrowia podpisał długo oczekiwane Rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych, które zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2008 r. Reklamy nieodpowiadające nowym wymogom będą mogły być rozpowszechniane jeszcze przez 6 miesięcy. dalej

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA

Nowa procedura badania dopuszczalności nazw leków przez FDA 13 Lipiec 7600
W Stanach Zjednoczonych trwają prace nad nowym pilotażowym programem implementowanym przez FDA, który ma na celu pomoc firmom farmaceutycznym w wyborze odpowiednich nazw dla produktów leczniczych, przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do obrotu. To nieobowiązkowe badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa stosowania nazwy, co ciekawe bierze również pod uwagę inne aspekty, w tym marketingowe. dalej

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji – projekt zmian w ustawie / New Competences of the President of the Registration Office – draft law 13 Lipiec 4400
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Archiwum