Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 3

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej

Opinia na temat zmian regulacji prawnych w Unii Europejskiej 23 Październik 2008
Biuletyn Leków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Nr 3 dalej

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies

Sponsorowanie audycji telewizyjnych przez firmy farmaceutyczne / Sponsoring of TV programmes by pharmaceutical companies 22 Październik 2008
LIFESCIENCES BULLETIN - wrzesień 2008 dalej

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dyskusja wokół projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych 14 Lipiec 6800
Szeroko komentowany w ostatnich dniach projekt rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych nie został jeszcze podpisany. Ministerstwo Zdrowia utrzymuje przedstawicieli branży farmaceutycznej w niepewności niemal do ostatniej chwili. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotychczasowe rozporządzenie w sprawie reklamy leków zachowuje moc do dnia 1 listopada 2008 r. dalej

Archiwum