Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 1

Innowacje w przemyśle farmaceutycznym

18 Lipiec 2007
Mimo licznych głosów zaniepokojenia wynikających z zauważalnego spadku produktywności procesu badań i rozwoju (BiR) przemysł farmaceutyczny wciąż należy do najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki. Porównanie bezwzględnych nakładów ponoszonych przez firmy farmaceutyczne oraz inne branże, a szczególnie procentowego udziału wydatków na BiR do przychodów, liczby zgłaszanych wniosków patentowych czy choćby liczby nowych produktów, które co roku dopuszczane są do obrotu przez pełniące tu niejako rolę niezależnego arbitra władze regulatorowe, stawia je w pierwszej trójce przedsiębiorstw najbardziej przyczyniających się do postępu technologicznego (Tabela 1 i 2].Nowe produkty otrzymywane drogą klasycznej syntezji organicznej czy też coraz śmielej poczynającej sobie biotechnologii lub inżynierii genetycznej i stosowane w terapii, diagnostyce czy prewencji chorób wpływają na poprawę zdrowotności społeczeństw, wydłużenie okresu życia i poprawę jego komfortu. Mimo wielu wciąż niezaspokojonych potrzeb to dzięki odkryciom finansowanym przez firmy farmaceutyczne wiele wcześniej nieuleczalnych chorób jest w tej chwili skutecznie leczonych (Tabela 3). dalej

Archiwum