Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 257

Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Projekt wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pediatrycznych badań klinicznych

Projekt wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pediatrycznych badań klinicznych 06 Marzec 2008
Komisja Europejska, na podstawie artykułu 41(3) Rozporządzenia 1901/2006 sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, sporządziła projekt wytycznych dotyczących charakteru informacji, które mają być wprowadzone do europejskiej bazy danych i sposobu w jaki mają być przedkładane i publikowane wyniki badań klinicznych. dalej

Bezpośrednia dystrybucja leków – chwilowa moda czy trwały trend?

Bezpośrednia dystrybucja leków – chwilowa moda czy trwały trend? 05 Marzec 2008
Model sprzedaży bezpośredniej jako pierwsi wprowadzili w Wielkiej Brytanii Pfizer i AstraZeneca. Mimo, że początkowo polscy hurtownicy czuli się bezpiecznie, potwierdziły się ich obawy przed pojawieniem się takiego systemu dystrybucji także na polskim rynku farmaceutycznym. dalej

Porozumienia cenowe w zakresie refundacji leków w Wielkiej Brytanii

Porozumienia cenowe w zakresie refundacji leków w Wielkiej Brytanii 28 Luty 2008
W Wielkiej Brytanii od kilkunastu lat zawierane są porozumienia pomiędzy rządem a firmami farmaceutycznymi w zakresie refundacji cen leków. dalej

NOVARTIS SKUPIA SIĘ NA ROZWOJU SANDOZ’A

27 Luty 2008
Novartis zdradza, że kluczowym elementem strategii firmy będzie rozwinięcie działalności w zakresie sprzedaży leków generycznych wydawanych bez recepty. dalej

PROPOZYCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAKRESIE INFORMACJI O LEKACH

25 Luty 2008
Artykuł 88a Dyrektywy 2001/83/EC, zobowiązuje Komisję Europejską do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego bieżącej praktyki w zakresie dostępności informacji – w szczególności przez internet – oraz ryzyka i korzyści dla pacjentów. dalej

Komisja Europejska: Import równoległy stwarza „znaczące ryzyko” dla bezpieczeństwa pacjentów

Komisja Europejska: Import równoległy stwarza „znaczące ryzyko” dla bezpieczeństwa pacjentów 22 Luty 2008
Guenter Verheugen, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim, ogłosił, że Komisja ma w planach przyspieszenie inicjatywy ustawodawczej w sprawie podróbek leków pojawiających się w imporcie równoległym. dalej

Komisja Europejska bada rynek farmaceutyczny

04 Luty 2008
15 stycznia 2008 roku Komisja Europejska rozpoczęła badanie sektorowe rynku farmaceutycznego. Pierwszym etapem prowadzonego postępowania była seria niezapowiedzianych kontroli w siedzibach firm farmaceutycznych. Badanie sektorowe jest jednym z instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska wykonuje swoje traktatowe zadania związane z nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem mechanizmów konkurencji na rynku europejskim. dalej

Dziesięć przykazań Ministerstwa Zdrowia dotyczących cen leków

21 Styczeń 4800
Wostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia opublikowało naswojej stronie internetowej interpretację dodanych w znowelizowanej 24 sierpnia2007 r. ustawie oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 63a - 63c (DzU nr 166, poz. 1172). Najkrócej mówiąc, przepisy te wprowadzały sankcjonowane karnie zakazy uzyskiwania przez lekarzy i uczestników rynku „nieuzasadnionych korzyści“ związanych zobrotem lekami refundowanymi oraz pewne zakazy konkurencji cenowej na tym rynku. Wzwiązku z niskim poziomem legislacyjnym tych przepisów interpretacja MZ była potrzebna, choć znowu wywołała dyskusję. Wbrew jednak niektórym głosom nie może być uznanazarygorystyczną. Stanowisko MZ, mimo braku precyzji, jest co dozasady oparte naracjonalnej wykładni, odrzuca poprzednie, restrykcyjne interpretacje przepisów nowelizacji niemające uzasadnienia wjej treści. dalej

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – konsekwencje dla sektora farmaceutycznego./ The act on the counteraction of unfair commercial practices – consequences for the pharmaceutical sectors

21 Styczeń 2008
W dniu 23 sierpnia 2007 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej jako „UPNP”), która została opublikowana 20 września 2007r. Na mocy art. 21 UPNP ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia, to jest dnia 21 grudnia 2007r. Akt ten będzie miał istotne znaczenie dla sektora farmaceutycznego, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy. dalej

Prawny przedstawiciel sponsora badania klinicznego

08 Styczeń 2008
Zgodnie z obowiązującym prawem, sponsor badania klinicznego prowadzonego na terytorium Polski, który nie posiada siedziby na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), może działać wyłącznie przez swojego prawnego przedstawiciela posiadającego siedzibę na tym obszarze (art. 2 pkt 37a ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2004r., nr 53, poz. 533; ze zm. – „PF”). dalej

Zwracając importowany towar sprzedawcy, nie korygujemy odliczonego podatku

13 Grudzień 2007
Czy wywożąc importowany wcześniej towar za granicę, poza Unię Europejską w ramach reklamacji, trzeba korygować wcześniejsze rozliczenie VAT z tytułu importu? Z przepisów ustawy o VAT wynika, że nie dalej

Wykluczony katar celebrities

Wykluczony katar celebrities 05 Grudzień 2007
Reklamy farmaceutyków z udziałem gwiazd sportu i show-biznesu to już zamknięta historia. Polski ustawodawca ostatecznie wyeliminował błąd w tłumaczeniu słowa „celebrities", jaki popełniono w 2001 r. podczas prac nad dostosowaniem polskiego prawa do unijnej dyrektywy. Dotąd prawo zakazywało reklamy środków leczniczych z udziałem osób pełniących funkcje publiczne, czyli np.: parlamentarzystów, radnych czy pracowników administracji rządowej. dalej

Nie wierzcie Goździkowej

03 Grudzień 2007
Jeszcze pół wieku temu nikt nie interesował się niepożądanym działaniem leków. Ba, nikt nawet o tym nie myślał. Zachłysnęliśmy się możliwościami farmakologii i przez chwilę sądziliśmy, że pastylki uleczą nas ze wszystkich chorób. Szybko okazało się jednak, że są też ciemne strony zażywania lekarstw - działanie niepożądane. dalej

Reklama niezatwierdzonych produktów leczniczych

20 Listopad 2007
Badanie zgodności z prawem wspólnotowym niemieckiego zakazu reklamy niezatwierdzonych w Niemczech produktów leczniczych z innych państw należy przeprowadzić w świetle zasady swobody przepływu towarów. Zastosowanie tego zakazu do rozprowadzania wśród farmaceutów wykazów danych produktów leczniczych nie spełnia wymogu proporcjonalności, gdyż nie może być uzasadnione względami zdrowia i życia ludzi na podstawie art. 30 TWE - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z 8 listopada 2007 r. w sprawie Ludwigs Apotheke München Internationale Apotheke/ Juers Pharma Import-Export GmbH. dalej

Zmiany w procedurze refundacji. Anti-bribery provisions

Zmiany w procedurze refundacji.
Anti-bribery provisions 19 Listopad 2007
Wnioski do Ministra Zdrowia będzie można składać na urzędowym formularzu w ciągu pierwszych 7 dni każdego kwartału. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie, będzie on zwracany wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przepisy przejściowe do ustawy. Zgodnie z nimi, wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązani w terminie 60 dni od tego dalej

Europejski Trybuna! Sprawiedliwości uważa, że czosnek, mimo że leczy, nie jest lekiem

16 Listopad 2007
dalej

Lifesciences Bulletin

14 Listopad 2007
w załączeniu jesienne wydanie Lifesciences Bulletin, który został przygotowany przez Grupę Farmaceutyczną CMS Cameron McKenna.Enclosed please find the autumn edition of the Lifesciences Bulletin prepared by the Pharmaceutical Team from CMS Cameron McKenna. dalej

Przepisy antykorupcyjne w nowelizacji prawa farmaceutycznego. Anti-bribery provisions

Przepisy antykorupcyjne w nowelizacji prawa farmaceutycznego.
Anti-bribery provisions 09 Listopad 2007
Znowelizowana dnia 24 sierpnia 2007 r. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza grupę nowych tzw. przepisów antykorupcyjnych (art. 63a-63c) i połączone z nimi przepisy karne (art. 192b-c). Przepisy te budzą uzasadnione wątpliwości warte omówienia. dalej

Wydatki na prezenty dla klientów mogą być kosztem

22 Październik 2007
Wydatki ponoszone przez spółkę na zakup prezentów dla pacjentów, stanowią koszty uzyskania przychodów. Prezenty te mają zachęcić klientów aptek do dokonywania większych zakupów. Tym samym uatrakcyjniają ofertę handlową i przekładają się na zwiększenie przychodów firmy. dalej

INFORMACJA PRASOWA nt. zmian na listach leków refundowanych

18 Październik 2007
dalej

Premia czy usługi marketingowe opodatkowane VAT

15 Październik 2007
dalej

Odpowiedzialność karna i administracyjna za nienależytą jakość środków spożywczych

Odpowiedzialność karna i administracyjna za nienależytą jakość środków spożywczych 09 Październik 2007
Do przestępstw ustawa zalicza produkcję lub wprowadzanie do obrotu środka spożywczego powszechnie spożywanego szkodliwego dla zdrowia lub życia człowieka (art. 96). W takiej sytuacji ustawodawca przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Kara jest ostrzejsza (zagrożenie karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3) w przypadku produkcji lub wprowadzania do obrotu szkodliwego dla zdrowia lub życia ludzkiego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementu diety lub nowej żywności. dalej

O tym, jak zwalczać korupcję, a nie rynek leków

05 Październik 2007
Przed ostrzem konstytucji i prawa wspólnotowego ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może uratować racjonalna wykładnia jej przepisów. I taką właśnie proponują radca prawny współpracujący z kancelarią Salans oraz pani adwokat współpracująca z kancelarią Baker & McKenzieChodzi o nowelizację tej ustawy z 24 sierpnia (DzU nr 166, poz. 1172). W ostatnim czasie pojawiają się liczne sprzeczne głosy dotyczące skutków jej nowych przepisów, a konkretnie art. 63a - 63c art. 192 b - 192c. dalej

Ochrona patentowa produktów leczniczych

10 Wrzesień 2007
Wprowadzenie innowacyjnego produktu leczniczego do obrotu poprzedzone jest w zdecydowanej większości przypadków długim i kosztownym procesem wynalazczym, a następnie badawczym. W związku z powyższym, produkty lecznicze są jednymi z najczęściej chronionych w systemie własności intelektualnej. Najważniejszą rolę odgrywają tu patenty, bowiem zapewniają wyłączność czerpania korzyści ze sprzedaży leków. Do 1993 roku nie było możliwości patentowania produktów leczniczych w Polsce oraz innych krajów naszego regionu. Możliwe było jedynie uzyskanie ochrony na poszczególne procesy ich wytwarzania. Dziś, na jeden produkt leczniczy można uzyskać nawet kilkadziesiąt patentów, najważniejsze z nich dotyczą jednak substancji czynnych. dalej

Terminu nie można przedłużyć

06 Wrzesień 2007
Firmy farmaceutyczne nie mogą się spóźnić nawet o jeden dzień ze złożeniem wniosku o przedłużenie pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotuNależy zrobić to najpóźniej sześć miesięcy przedupływem ważności dotychczasowego pozwolenia. Jest to termin bezwzględny, nie można go przedłużyć ani przywrócić - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny dalej

WAŻNE Nowe przepisy w obszarze refundacji i zwalczania korupcji / New reimbrusment and anti-coruption law

WAŻNE
Nowe przepisy w obszarze refundacji i zwalczania korupcji  / New reimbrusment and anti-coruption law 31 Sierpień 2007
Chcielibyśmy poinformować Państwa, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 Sierpnia 2007 r. uchwalił długo dyskutowaną ustawę o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. dalej

Zmiany w reklamie leków po nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Zmiany w reklamie leków po nowelizacji Prawa farmaceutycznego 28 Sierpień 2007
Ustawa z dnia 30 marca 2007 roku nowelizująca Prawo farmaceutyczne („Nowela PF”) wprowadziła istotne zmiany do regulacji reklamy produktów leczniczych. Od dnia wejścia w życie Noweli PF, tj. 1 maja 2007 roku, zmienił się nie tylko układ niektórych przepisów, ale także definicja reklamy. Ponadto ustawodawca dokonał zmian m.in. w zakresie wręczania bezpłatnych próbek oraz tzw. gadżetów dalej

Wytyczne Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie zakresu zmian w dokumentacji możliwych do uwzglednienia w procesie dostosowania dokumentacji do wymogów Prawa farmaceutycznego

Wytyczne Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie zakresu zmian w dokumentacji możliwych do uwzglednienia w procesie dostosowania dokumentacji do wymogów
Prawa farmaceutycznego 23 Sierpień 2007
dalej

Innowacje w przemyśle farmaceutycznym

18 Lipiec 2007
Mimo licznych głosów zaniepokojenia wynikających z zauważalnego spadku produktywności procesu badań i rozwoju (BiR) przemysł farmaceutyczny wciąż należy do najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki. Porównanie bezwzględnych nakładów ponoszonych przez firmy farmaceutyczne oraz inne branże, a szczególnie procentowego udziału wydatków na BiR do przychodów, liczby zgłaszanych wniosków patentowych czy choćby liczby nowych produktów, które co roku dopuszczane są do obrotu przez pełniące tu niejako rolę niezależnego arbitra władze regulatorowe, stawia je w pierwszej trójce przedsiębiorstw najbardziej przyczyniających się do postępu technologicznego (Tabela 1 i 2].Nowe produkty otrzymywane drogą klasycznej syntezji organicznej czy też coraz śmielej poczynającej sobie biotechnologii lub inżynierii genetycznej i stosowane w terapii, diagnostyce czy prewencji chorób wpływają na poprawę zdrowotności społeczeństw, wydłużenie okresu życia i poprawę jego komfortu. Mimo wielu wciąż niezaspokojonych potrzeb to dzięki odkryciom finansowanym przez firmy farmaceutyczne wiele wcześniej nieuleczalnych chorób jest w tej chwili skutecznie leczonych (Tabela 3). dalej

Import tańszych leków

25 Czerwiec 2007
Znowelizowana z dniem 1 maja 2007 r. ustawa Prawo farmaceutyczne wprowadza nową procedurę wprowadzania do obrotu produktów leczniczych. Zgodnie ze zmienionym art. ustawy, możliwe jest dopuszczenie do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy po spełnieniu określonych przesłanek:... dalej
Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Archiwum