Kategorie tematyczne

Pharma > Artykuły

Ilość dokumentów w tej kategorii: 257

Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

System zachęt preferujących określone produkty lecznicze nie narusza dyrektywy

System zachęt preferujących określone produkty lecznicze nie narusza dyrektywy 19 Lipiec 2010
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-62/09 dalej

Nazwy leków w procedurze centralnej

Nazwy leków w procedurze centralnej 05 Lipiec 2010
W państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym oczywiście również w Polsce) dopuszczone do obrotu są także produkty lecznicze, co do których pozwolenie wydała Komisja Europejska lub Rada (UE). dalej

Onkologiczne leki GSK Tyverb® (lapatynib) i Votrient™ (pazopanib) otrzymały pozytywne opinie w Europie

Onkologiczne leki GSK Tyverb® (lapatynib) i Votrient™ (pazopanib) otrzymały pozytywne opinie w Europie 06 Maj 2010
Działający przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) wydał pozytywne opinie dotyczące dwóch leków onkologicznych wytwarzanych przez firmę GlaxoSmithKline. dalej

Dobra praktyka wytwarzania

Dobra praktyka wytwarzania 19 Kwiecień 2010
Dobra praktyka wytwarzania produktów leczniczych dla ludzi ma wpływ na każdego człowieka. Pacjenci/konsumenci oczekują, że każda seria produktu leczniczego, który przyjmują, spełnia standardy jakościowe i dzięki temu będzie bezpieczny i skuteczny. dalej

Chroń swój znak!

Chroń swój znak! 12 Kwiecień 2010
O tym, dlaczego warto chronić znak towarowy rozmawiamy z mecenas Dorotą Rzążewską, radcą prawnym, krajowym i europejskim rzecznikiem patentowym, arbitrem d/s krajowych i europejskich domen internetowych, Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii JWP, organizatorem programu edukacyjnego „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!” dalej

Raport: Polski rynek farmaceutyczny

Raport: Polski rynek farmaceutyczny 29 Marzec 2010
Raport Firmy Doradczej KPMG i instytutu badawczego PMR dalej

Kodeks postępowania administracyjnego w rękach firmy farmaceutycznej

Kodeks postępowania administracyjnego w rękach firmy farmaceutycznej 15 Marzec 2010
Zgodnie z art. 35 Prawa farmaceutycznego w sprawach nieuregulowanych w ustawie w odniesieniu do dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych oraz do badań klinicznych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego („KPA”). Mimo tak wybiórczego wskazania zawartego w ustawie, również inne indywidualne postępowania przed organami regulacyjnymi z sektora farmaceutycznego rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej toczyć się będą według przepisów KPA. dalej

Naming. Część 3

Naming. Część 3 01 Marzec 2010
Jak zwiększyć zapamiętywalność nazw leków? dalej

Wyłączność danych – charakter prawny

Wyłączność danych – charakter prawny 08 Luty 2010
Okres wyłączności jest podmiotowym prawem firmy innowacyjnej, podlegającym ochronie i dającym podstawę prawną dla poszukiwania ochrony w przypadku twierdzenia, że doszło do jego naruszenia – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 19 sierpnia 2009 r. (sprawa VII SA/Wa 498/09). dalej

Tradycyjne roślinne produkty lecznicze

Tradycyjne roślinne produkty lecznicze 01 Luty 2010
Znacząca liczba produktów leczniczych, mimo długiej tradycji ich stosowania, nie spełnia wymogów określonego zastosowania leczniczego i uznanej skuteczności oraz możliwego do zaakceptowania poziomu bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie kwalifikują się one do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. dalej

Tasigna bardziej skuteczna niż Glivec - najnowsze doniesienia z kongresu ASH (American Society of Hematology)

Tasigna bardziej skuteczna niż Glivec - najnowsze doniesienia z kongresu ASH (American Society of Hematology) 21 Grudzień 2009
W badaniu prowadzonym przez firmę Novartis wśród pacjentów z nowo zdiagnozowaną przewlekłą białaczką szpikową, wyniki leczenia lekiem Tasigna okazały się lepsze w porównaniu do preparatu Glivec. dalej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych w aspekcie kontaktów lekarzy z przedstawicielami przemysłu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych w aspekcie kontaktów lekarzy z przedstawicielami przemysłu 16 Grudzień 2009
Treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych wywołała wiele dyskusji w środowisku lekarskim oraz firm sektora medycznego i farmaceutycznego. Najbardziej dyskutowany zapis rozporządzenia dotyczy wizyt przedstawicieli medycznych u lekarzy, które powinny odbywać się poza godzinami ich pracy – reguluje to §13 ust. 2. dalej

Informacja czy reklama? Czy można pisać o lekach?

Informacja czy reklama? Czy można pisać o lekach? 01 Grudzień 2009
Wiele kontrowersji w środowisku zarówno dziennikarskim, jak i farmaceutycznym wzbudziła decyzja GIF w sprawie publikacji w dodatku do Gazety Wyborczej materiałów dotyczących leków. dalej

Reklama działalności aptek, czyli aptekarski kogel mogel

Reklama działalności aptek, czyli aptekarski kogel mogel 24 Listopad 2009
Podmioty prowadzące apteki w codziennej działalności napotykają na praktyczne trudności w przypadku reklamowania swojej działalności. Ustawodawca „zapomniał” bowiem sformułować definicję reklamy działalności aptek. dalej

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 2

Naming – recepta na problemy z nazwami leków. Część 2 09 Listopad 2009
Czas, kiedy nazwa produktu leczniczego może być nazwą własną lub nazwą powszechnie stosowaną wraz ze znakiem towarowym lub nazwą wytwórcy nie tak całkiem dawno, ale na pewno na zawsze minęły. Wynikiem tak liberalnego podejścia była swobodna kreacja nazw leków. Oczywiście takie podejście nie skutkowało dobrymi efektami, przede wszystkim w sferze dobra pacjentów, a więc dość potężnej grupie docelowej. Pomyłki w „interpretacji” recepty były przedmiotem wielu życiowych tragedii. dalej

Nazwa i jej oblicza…

Nazwa i jej oblicza… 24 Sierpień 2009
Od dawna już wiadomo, że nazwy leków pełnią istotną rolę w procesie pozyskiwania konsumenta. Ten aspekt tworzenia nazw widoczny jest przede wszystkim wśród leków wydawanych bez recepty, choć i na rynku leków wydawanych z przepisu lekarza zauważyć można coraz większą kreatywność. Nic w tym dziwnego, bowiem stworzenie skutecznej pod względem perswazyjnym nazwy stanowi przecież nie tylko dobrą rekomendację dla produktu, ale może stać się bezpośrednią przyczyną oceny leku przez odbiorcę, który poprzez sugestie ukryte w nazwie oceni skuteczność leku, siłę jego oddziaływania czy bezpieczeństwo. dalej

Aktualizacja zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne a łączenie, podział i przekształcenie spółek

Aktualizacja zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne a łączenie, podział i przekształcenie spółek 21 Styczeń 0
W praktyce orzeczniczej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jako organu właściwego w sprawie wydawania zezwoleń na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, np. zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej, niejednokrotnie wyłania się problem trybu aktualizacji zezwolenia, w związku z połączeniem lub przekształceniem spółki prawa handlowego, będącej beneficjentem tegoż zezwolenia. dalej

Afinitor - pierwszy lek dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki po terapii celowanej zarejestrowany w Unii Europejskiej

Afinitor - pierwszy lek dla chorych z zaawansowanym rakiem nerki po terapii celowanej zarejestrowany w Unii Europejskiej 12 Sierpień 2009
Afinitor® (ewerolimus) został zarejestrowany w Unii Europejskiej jako pierwszy lek przynoszący korzyści pacjentom z zaawansowanym rakiem nerki, u których choroba uległa progresji po zastosowaniu terapii celowanej. dalej

Kampanie informacyjne a reklama produktów leczniczych

Kampanie informacyjne a reklama produktów leczniczych 21 Styczeń 8800
Rynek farmaceutyczny w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. Nakłady na reklamę w tej branży są znaczące, a konkurencja duża. Producenci i dystrybutorzy leków szukają sposobów na ominięcie restrykcyjnych przepisów regulujących zasady reklamowania. Rozwiązaniem, które firmy farmaceutyczne chętnie stosują są kampanie społeczne. Ale uwaga te również podlegają monitoringowi i kontroli Głównego Inspektora Farmaceutycznego. dalej

Komentarz Kancelarii Lovells do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym

Komentarz Kancelarii Lovells do raportu Komisji Europejskiej dotyczącego sektorowego badania stanu konkurencji na rynku farmaceutycznym 09 Lipiec 2009
Już samo rozpoczęcie przez Komisję Badania Sektora Farmaceutycznego w styczniu 2008 r. budziło istotne kontrowersje. Po raz pierwszy w historii Komisja w ramach badania danego sektora gospodarki skorzystała z prawa do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w przeszukaniem (tzw. "dawn raids" czyli "naloty o świcie"), które odbyły się jednocześnie w biurach 9 największych firm farmaceutycznych w różnych Państwach członkowskich. dalej

Rozgraniczenie funkcji produktu leczniczego i suplementu diety – kierunek orzecznictwa

Rozgraniczenie funkcji produktu leczniczego i suplementu diety – kierunek orzecznictwa 22 Czerwiec 2009
Produkty z pogranicza są to wyroby, które mogą jednocześnie spełniać warunki zakwalifikowania ich do dwóch, a nawet trzech kategorii produktów. Z uwagi na ochronę zdrowia publicznego, nie powinny pozostawać w obrocie produkty o nieokreślonym statusie, a przez to podlegające jednocześnie różnym reżimom ustawowym. W przypadku produktów będących na pograniczu produktu leczniczego i innego produktu, np. suplementu diety, sytuację rozstrzyga art. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, wprowadzając regułę, iż do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety lub kosmetyku, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy nowej ustawy. dalej

Błędy w drukach informacyjnych produktów leczniczych

Błędy w drukach informacyjnych produktów leczniczych 21 Styczeń 4800
Druki informacyjne – Charakterystyka Produktu Leczniczego, Ulotka dla Pacjenta i oznakowania opakowań – stanowią integralną część Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu każdego produktu leczniczego i są zatwierdzane przez Ministra Zdrowia w procesie rejestracji. Zatwierdzaniu podlega również każda zmiana dokonywana w tych drukach w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. dalej

Prawo Farmaceutyczne: Reklama Produktów Leczniczych - Definicja a Praktyka

Prawo Farmaceutyczne: Reklama Produktów Leczniczych - Definicja a Praktyka 21 Styczeń 2000
Reklamą produktu leczniczego, wedle definicji ustawowej zawartej w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271-t.j.), w brzmieniu nadanym temu przepisowi od dnia 1 maja 2007 r., jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. dalej

Wyrok ETS z 19 maja 2009 r.: Swoboda państw członkowskich w regulacjach dotyczących aptek

Wyrok ETS  z 19 maja 2009 r.: Swoboda państw członkowskich w regulacjach dotyczących aptek 20 Maj 2009
Przedmiotem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) była skarga Komisji Europejskiej (KE), która dotyczyła zarzutu niezgodności z prawem wspólnotowym przepisów włoskiej ustawy z 8 listopada 1991 r. o reorganizacji sektora farmaceutycznego, a dokładniej jej przepisów dotyczących systemu prowadzenia aptek. dalej

Sektor farmaceutyczny pod lupą organów antymonopolowych

Sektor farmaceutyczny pod lupą organów antymonopolowych 21 Styczeń 7600
Komentarz do komunikatu UOKiK opracowany przez kancelarię LOVELLS dalej

Wszystkie leki „Rp” i Rpz” dostępne na rynku, bezpłatne dla uprzywilejowanych

Wszystkie leki „Rp” i Rpz” dostępne na rynku, bezpłatne dla uprzywilejowanych 12 Maj 2009
Zgodnie z nową interpretacją Ministra Zdrowia wszystkie leki obecne na polskim rynku i wydawane wyłącznie na receptę, przysługują bezpłatnie osobom uprzywilejowanym z artykułu 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. dalej

AstraZeneca uruchamia System Sprzedaży Bezpośredniej

AstraZeneca uruchamia System Sprzedaży Bezpośredniej 11 Maj 2009
AstraZeneca jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce wprowadza System Sprzedaży Bezpośredniej dla całego portfela swoich leków, dostępnych na rynku aptecznym. Od 9 maja 2009 roku leki AstraZeneca przeznaczone do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych będą dostępne w nowym systemie. W ramach tego rozwiązania AstraZeneca będzie współpracować z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A., Prosper S.A., Torfarm S.A. dalej

Produkt leczniczy a produkt spożywczy w świetle art. 1 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Produkt leczniczy a produkt spożywczy w świetle art. 1 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 21 Styczeń 4400
W wyroku z 30 kwietnia 2009 r. (nr sprawy C- 27/08) Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął spór o kwalifikację preparatu „Kadzidłowiec H 15- Tabletki” firmy BIOS Naturprodukte. dalej

Reklama produktu leczniczego w świetle art. 86 dyrektywy 2001/83

Reklama produktu leczniczego w świetle art. 86 dyrektywy 2001/83 16 Kwiecień 2009
Wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2009 r. (sprawa C-421/07) Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie dotyczące tego, czy rozpowszechnianie przez osobę trzecią informacji o produkcie leczniczym, a w szczególności jego leczniczych lub profilaktycznych właściwościach, może zostać uznane za reklamę w rozumieniu artykułu 86 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi nawet jeśli ta osoba trzecia działa z własnej inicjatywy i w całkowicie niezależny od wytwórcy lub sprzedawcy tego produktu leczniczego sposób. dalej

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07).

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (pierwsza izba) z dnia 5 marca 2009r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom Królestwa Hiszpanii na podstawie art. 226 traktatu o wspólnotach europejskich (nr sprawy C- 88/07). 18 Marzec 2009
Przedmiotem skargi Komisji Europejskiej jest żądanie stwierdzenia przez Trybunał, iż Królestwo Hiszpanii wycofując z obrotu znaczną liczbę produktów wytworzonych z ziół leczniczych, wyprodukowanych lub sprzedawanych zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, na podstawie praktyki administracyjnej polegającej na wycofywaniu z obrotu wszelkich produktów zawierających gatunki roślin nieujęte w załączniku do rozporządzenia ministra w sprawie ustanowienia rejestru leczniczych preparatów roślinnych z dnia 3 października 1973 r. (dalej: rozporządzenie z 1973 r.), ponieważ uznało je za produkty lecznicze sprzedawane bez obowiązkowego zezwolenia naruszyło zobowiązania, które na nim ciążą m. in. na mocy art. 28 i 30 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. dalej
Idź do strony: Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna

Archiwum