Kategorie tematyczne

Pharma > Pharmacovigilance > Materiały szkoleniowe

Harmonizacja, Upgrade Dokumentacji Produktów Leczniczych. Aktualności i zagadnienia praktyczne. CZĘSĆ 3

2. Rerejestracja, Harmonizacja Procedury MRP, DCP. · Referral (procedura wyjaśniająca) i rola Grupy CMDh; · Common renewal date; · Odniesienie dla produktów leczniczych zarejestrowanych narodowo, drogą MRP; · Harmonizacja w aspekcie moŜliwości zastosowania procedury MRP(okres przejściowy); · Procedura zdecentralizowana – nowe moŜliwości wejścia na rynki europejskie; · Najczęściej pojawiające się problemy proceduralne; · Wymogi praktyczne - status prawny dokumentów załączanych do wniosku; · ToŜsamość podmiotowa i przedmiotowa; · Wyłączność danych i Europejski Produkt Referencyjny.

Widzisz tylko część materiału, jeżeli chcesz zobaczyc cały zaloguj się:Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu dla firm i osób indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres:

Przejdź do formularza rejestracyjnego

Zaloguj się