Kategorie tematyczne

Artykuły

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE – JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE –  JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?
Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (projekt z 23 października 2017 r.). Bezsprzecznie, w przypadku wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego w projektowanym brzmieniu, wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego nowe instytucje prawne oraz zostanie nałożonych na przedsiębiorców wiele obowiązków, których niespełnienie prowadzić będzie do zastosowania dotkliwych sankcji. W artykule sygnalizujemy najważniejsze założenia projektu z uwzględnieniem aspektu sektora farmaceutycznego. dalej

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Prawo

News

Rejestr czynności fizjoterapeutów na finiszu

21 Czerwiec 2000

Specjalista będzie mógł zakwalifikować pacjenta do zabiegów rehabilitacyjnych oraz zlecić mu wyroby medyczne - przewiduje projekt rozporządzenia.dalej

Ustawa Liroya utrudniła dostęp do marihuany

21 Czerwiec 2000

Pacjenci potrzebujący leków z kannabinoidami wciąż nie mogą ich zamówić w polskiej aptece. Ani liczyć na refundację tych z importu docelowego.dalej

Czy można kontrolować szpiczaka?

21 Czerwiec 2000

Prof. Torben Plesner, pionier badań nad nowoczesnymi lekami w hematoonkologii twierdzi, że jesteśmy na dobrej drodze do opanowania tej choroby.dalej

Wiek przed zakażeniem nie chroni

21 Czerwiec 2000

Wzrasta liczba osób w wieku 50 lat i starszych, u których wykryto wirus HIV - mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Agendy Ministra Zdrowia.dalej

Przeciwników szczepień przybywa

21 Czerwiec 2000

Rośnie liczba osób, które nie szczepią dzieci. Tymczasem wracają choroby, które udało się wyeliminować właśnie dzięki szczepieniom. Od 2016 roku na odrę zmarło w Europie ponad 50 osób.dalej

czytaj więcej