Kategorie tematyczne

Artykuły

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE – JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE –  JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?
Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (projekt z 23 października 2017 r.). Bezsprzecznie, w przypadku wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego w projektowanym brzmieniu, wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego nowe instytucje prawne oraz zostanie nałożonych na przedsiębiorców wiele obowiązków, których niespełnienie prowadzić będzie do zastosowania dotkliwych sankcji. W artykule sygnalizujemy najważniejsze założenia projektu z uwzględnieniem aspektu sektora farmaceutycznego. dalej

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Prawo

News

Uwolnienie medycyny od biurokracji nie będzie proste

22 Luty 2018

Aby zdjąć z lekarzy i pielęgniarek większość czynności administracyjnych, potrzebne jest stworzenie nowego zawodu. Wiele się mówi w tym kontekście o sekretarkach medycznych, ale obowiązki te mogliby częściowo przejąć koderzy medyczni.dalej

Grecy przepłacali za leki

22 Luty 2018

Szwajcarski koncern Novartis miał latami przekupywać milionami euro najważniejszych greckich polityków, by sprzedawać tam droższe zamienniki swoich leków. Zdaniem rządu to największa afera „od czasu powstania Grecji”.dalej

Wywiało lobbystów z Wiejskiej

22 Luty 2018

Z Sejmu niemal zniknęły osoby reprezentujące grupy interesu. Lobbing wciąż się odbywa, tyle że nieoficjalnie.dalej

Dotacje pomogą ochronić wynalazek

22 Luty 2018

Fundusze UE Nowe kryteria konkursu „Ochrona własności przemysłowej” ułatwią zabezpieczanie pomysłów patentami. Nabór wniosków ruszy już w marcu.dalej

JAK DOSTAĆ medyczną marihuanę

22 Luty 2018

Od 1 listopada 2017 r. zaczęła w Polsce obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków ułatwiająca medyczne zastosowanie konopi indyjskich zawierających psychoaktywną substancję THC. Receptę na leki z konopi może już przepisać każdy lekarz.dalej

czytaj więcej