Kategorie tematyczne

Artykuły

Raport BFF Banking Group porównuje kondycję systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych krajach europejskich

Raport BFF Banking Group porównuje kondycję systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wybranych krajach europejskich
BFF Banking Group opublikowała raport zatytułowany „Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich", w którym wskazuje, że poziom zadłużenia w obszarze ochrony zdrowia pozostaje jednym z kluczowych wyzwań w siedmiu poddanych analizie państwach. dalej

ALERT PRAWNY: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

ALERT PRAWNY: Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
W najnowszym Alercie prawnym przygotowanym przez zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy omówiono nowe obowiązki wprowadzone od 1 kwietnia 2019 r. związane z przekazywaniem do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) określonych danych dotyczących wskazanych w ustawie produktów. dalej

RODO w badaniach klinicznych – oficjalne stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych

RODO w badaniach klinicznych – oficjalne stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych
W dniu 23 stycznia 2019 r. opublikowano oficjalną Opinię nr 3/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczącą wzajemnych relacji pomiędzy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Opinia pozostawia wiele otwartych pytań i niejasności interpretacyjnych. dalej

Prawo

News

Polska to nie jest kraj dla chorych na raka

20 Maj 2019

Każdego roku ok. 30 tys. osób umiera w Polsce z powodu raka. A tych zgonów, przedwczesnych śmierci, można by uniknąć, gdyby chorzy mieli dostęp do ratujących życie terapii dostępnych w innych krajach.dalej

Łóżko dla mamy malucha bez opłat

20 Maj 2019

Szpitale nie będą już mogły wystawiać opiekunom leczonych dzieci rachunków za miejsce do spania czy zużyte media.dalej

Aspekty prawne i społeczno-gospodarcze w zabezpieczeniu personelu medycznego w publicznych podmiotach leczniczych

20 Maj 2019

W artykule przedstawiono czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne motywujące personel medyczny do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych. dalej

Możemy wygrywać z innymi

20 Maj 2019

Koniec kadencji Sejmu to okres dość „niebezpieczny” dla prowadzenia procesów legislacyjnych. To jest ostatni moment, w którym moglibyśmy rozpocząć prace związane z innowacyjnym trybem rozwojowym - mówi ŁUKASZ SZMULSKI, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.dalej

Tak urzędnicy dorabiają w ministerstwie zdrowia. Nawet 10,5 tys. zł ekstra miesięcznie

20 Maj 2019

Więcej: wiadomosci.wpdalej

czytaj więcej