Kategorie tematyczne

Artykuły

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE – JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?

NOWE REGULACJE ANTYKORUPCYJNE –  JAK WPŁYNĄ NA FIRMY Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ?
Na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego (projekt z 23 października 2017 r.). Bezsprzecznie, w przypadku wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego w projektowanym brzmieniu, wprowadzone zostaną do polskiego porządku prawnego nowe instytucje prawne oraz zostanie nałożonych na przedsiębiorców wiele obowiązków, których niespełnienie prowadzić będzie do zastosowania dotkliwych sankcji. W artykule sygnalizujemy najważniejsze założenia projektu z uwzględnieniem aspektu sektora farmaceutycznego. dalej

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.
23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. dalej

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

Odgórne ustalenie cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE
19 października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung eV („DPV”) przeciwko Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. Przedmiotem sprawy był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni art. 34 i 36 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). Wniosek został złożony w ramach sporu pomiędzy DPV a ZBUW w przedmiocie ustalania w prawie niemieckim jednolitych cen sprzedaży leków stosowanych u ludzi wydawanych w aptekach na receptę. dalej

Prawo

News

100 dni Apteki dla aptekarza

12 Grudzień 2017

Rewolucja czy stabilizacja rynku aptecznego? Na tak postawione pytanie Naczelna Izba Aptekarska odpowiada: stabilizacja i uspokojenie. Nie wszyscy podzielają tę opinię.dalej

Start-upy w MedTech potrzebują mentorów

12 Grudzień 2017

Ponad 12 tys. aplikacji dotyczących technologii medycznych trafiło w 2016 r. do Europejskiego Biura Patentowego. Szacuje się, że na Starym Kontynencie 95 proc. przedsiębiorstw działających w obszarze MedTech to małe i średnie podmioty, w tym innowacyjne start-upy technologiczne. dalej

Irlandia: opary z fabryki Viagry mają dziwny wpływ na mieszkańców

12 Grudzień 2017

Więcej: rynekaptekdalej

Więcej centrów badawczych

12 Grudzień 2017

Rząd będzie zachęcał firmy farmaceutyczne do częstszego inwestowania w Polsce. Powstaje pakiet ulg.dalej

Tak dla pielęgniarek kwalifikatorek. Dla rekompensat: tak, ale

12 Grudzień 2017

Lekarze rodzinni i biznes mają zastrzeżenia do propozycji wprowadzenia odszkodowań za powikłania po szczepieniach.dalej

czytaj więcej